Artykuły autora: Ewa Pacławska

Renesans Średniowiecza

85 (kwiecień 2010) Autor: Ewa Pacławska Dział: Płyta dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

Próby odkrycia tego, jak było dawniej prowadzą pod próg wiejskiej chaty, na zamieszkałe przez demony pola, lasy, łąki i mokradła, ale także na drogi, którymi chadzali wędrowni muzycy, na jarmarki i odpusty, dwory i pałace, o których można opowiadać bajki lub historie. Twórczość „Odpustu Zupełnego” jest historią i bajką jednocześnie, gdzie zamiast narratora, słowa pieśni, rytm i melodia mówią same za siebie.

Jedna muzyka, jedna dusza

74 (kwiecień 2008) Autor: Ewa Pacławska Dział: Relacje To jest pełna wersja artykułu!

Na pograniczu dwóch wielkich kultur, religii i tradycji - hinduskiej i muzułmańskiej - rodzi się qawwali... Muzyka niezwykła, charakterystyczna szczególnie dla Pakistanu i północnej części Indii, związana z mistycznym odłamem islamu - sufizmem.

Zrodzona na granicy dwóch potężnych światów, trwa ponad wszelkimi podziałami, przestrzennymi, kulturowymi i religijnymi. Jest sztuką i zarazem formą duchowej aktywności, adresowaną do wszystkich ludzi. Wykonywana w imię wszechogarniającej i wszechobecnej miłości ma zdolność wznoszenia duszy ku Bogu.

Orkiestra św.Mikołaja "Z Dawna Dawnego"

68 (kwiecień 2007) Autor: Ewa Pacławska Dział: Kaseta dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

Zacznijmy od początku. Początku Orkiestry św. Mikołaja i początku polskiej muzyki folkowej. Bo to właśnie lubelscy muzycy "rozśpiewali" folk na wielką skalę, czyniąc z tradycji ludowej źródło nieskończonych inspiracji - dla siebie i wielu, którzy przyszli potem.

Orkiestra to wdzięk i mistrzostwo tworzących ją muzyków, zabawa i zdumienie tych, którzy słuchają, ale też twórczość wysoko ceniona przez znawców muzyki i kultury, wielokrotnie komentowana, nagradzana, obecna w różnych czasach i miejscach (także tych bardzo odległych), to wreszcie nietypowa instytucja, w której dba się o to, aby tradycja ludowa (nie tylko muzyczna) mogła być stale odkrywana.