Artykuły autora: EPA

"Nigdy więcej"

75 (czerwiec 2008) Autor: EPA Dział: Prezentacje To jest pełna wersja artykułu!

"Nigdy więcej" rozprawia się z groźnymi dla współczesnej cywilizacji prądami myślowymi, które - jak się okazuje - mogą przybierać kolosalne rozmiary (choć przerażają także w wymiarze lokalnym). Autorzy periodyku podejmują problemy, o których można powiedzieć ogólnie, że wyrastają z poczucia niższości i związanej z tym silnie zarysowanej, a właściwie karykaturalnie przerysowanej opozycji swój - obcy. Opozycja ta sama w sobie jest nie do wykluczenia i warunkuje także pozytywnie rozwój kulturowy. Niemniej w wypadkach owego karykaturalnego przerysowania grozi szowinizmem, nacjonalizmem, rasizmem i wszelkim im podobnym.