Artykuły autora: Bogusław Siwec

Chwylyna - krótka historia

69 (lipiec 2007) Autor: Bogusław Siwec Dział: Kaseta dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

W roku 1947 wraz z przesiedleniem Łemków, na ziemie odzyskane przywędrowała ich religia, kultura, zwyczaje i obrzędy. Ostoją religii byty cerkwie, natomiast z kulturą było znacznie gorzej. Duże rozproszenie, brak patronatu i zainteresowania ze strony państwa powodowało, że tradycyjna muzyka, tańce i pieśni rozbrzmiewały jedynie na weselach, chrzcinach i innych spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Stąd też istniała duża potrzeba stworzenia grupy, która chroniłaby od zapomnienia liczne melodie, pieśni i przyśpiewki. Te wymagania zaczęła spełniać grupa folkowa Chwylyna założona w Ługach k/Dobiegniewa w 1989 roku przez potomków Łemków przygnanych na ziemie zachodnie w ramach akcji "Wisła".