Artykuły autora: Beata Rusinek

Przygoda z rycerstwem

28 (maj 2000) Autor: Beata Rusinek To jest pełna wersja artykułu!

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej kultywuje tradycje rycerskie i dworskie minionych epok. Organizacja funkcjonuje od sierpnia 1998 roku, chociaż niektórzy jej uczestnicy zajmują się "ożywianiem historii" znacznie dłużej.

Chorągiew jest organizacją hierarchiczną, w której władzę pełni Regimentarz wraz z pełniącym zastępstwo Namiestnikiem. W jej szeregach można wyróżnić: hufiec polski, zakon templariuszy, oraz regimenty najemne - szkocki i niemiecki.