Artykuły autora: Andrew Nixon

Folkie pisze...o kryzysie w folkowym klubie kulturalnym

16 (styczeń 1998) Autor: Andrew Nixon To jest pełna wersja artykułu!

Jako muzyk folkowy, lecz jednocześnie nietypowy lider polskiego zespołu folkowego, zostałem poproszony o przedstawienie mojego poglądu na sytuację na polskiej scenie muzyki folk. Zaproszenie to poprzedziło wiele różnych spotkań i rozmów z licznymi "folkies" (ludzie, którzy lubią muzykę folkową) tutaj w Polsce, a także rozmowa z redaktorem "Gadek z Chatki".