Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości - program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego

Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości

Lublin, 8–9 grudnia 2022 roku

Miejsce obrad: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

Sala Coworkingowa, I p.

Przestrzeń Kultury Studenckiej, I p.

Obrady zdalne: Platforma Zoom

Transmisja online: https://www.facebook.com/mikolajkifolkowe

 

PROGRAM

8 grudnia 2022 roku (czwartek)

Sala Coworkingowa

ACKiM UMCS Chatka Żaka/platforma Zoom

 

9:00–9:30       Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS

dr Magdalena Grabias, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

Bogdan Bracha, Komitet Organizacyjny XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

 

9:30–11:30     Dyskusja Panelowa

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

Paneliści:

prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice)

prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno)

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

11:30–11:50   Przerwa kawowa

 

11:50–13:10   Obrady plenarne

Sala Coworkingowa

ACKiM UMCS Chatka Żaka/platforma Zoom

 

11:50–13:10

Sekcja 1: Żywa tradycja w pamięci zbiorowej

Prowadzenie: dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

Moderowanie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

11:50–12:10 dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Tradycja a pamięć zbiorowa

12:10–12:30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL (KUL, Lublin), O „niechcianym” niematerialnym dziedzictwie kulturowym

12:30–12:50 dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Dzieci Maryi. Tożsamość zbiorowa a polskie przeżywanie czasu

12:50–13:10   Dyskusja

13:10–14:10   Przerwa obiadowa

 

14:10–15:30

Sekcja 2: Muzyczna tożsamość społeczności

Prowadzenie: dr hab. Iryna Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)

Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

14:10–14:30 dr hab. Iryna Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów), Materiały
z Lubelszczyzny w
 Atlasie melodii obrzędowych Ukraińców

14:30–14:50 dr Mariusz Pucia (UO, Opole), Tożsamość w pamięci zachowana. Ślady przeszłości w zbiorach Ślązaków Teksańskich

14:50–15:10 dr Gabriela Gacek (UO, Opole), Festynizacja zwyczaju w służbie budowania tożsamości regionalnej. Przykład Kliszczackiej Tuki

15:10–15:30   Dyskusja

15:30–15:40   Przerwa kawowa

 

15:40–17:00

Sekcja 3: Społeczne uwarunkowania przemian tożsamości zbiorowej

Prowadzenie: dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (UW, Warszawa)

Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

15:40–16:00 dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (UW, Warszawa), Antropologia historyczna pokrewieństwa: uwagi na marginesie Dzieci Kazimierza Michała Garapicha

16:00–16:20 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (UMCS, Lublin), Szacunek dla osób starszych w polskiej tradycji – deklaracje a rzeczywistość

16:20–16:40 mgr Ewa Kozik (UŚ, Katowice), Mit o tradycyjnym uzdrawianiu we współczesnych nurtach medycyny alternatywnej

16:40–17:00   Dyskusja

17:00–17:10   Przerwa kawowa

 

17:10–18:30

Sekcja 4: Dziedzictwo zbiorowej tożsamości – autentyzm i kreacja

Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń)

Moderowanie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

17:10–17:30 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń), Ludowe bajki konkursowe – dziedzictwo zbiorowej tożsamości czy świadectwo jej rozpadu?

17:30–17:50 dr hab. Ewa Masłowska, prof. em. IS PAN (IS PAN, Warszawa), Scheda po kulturze dziadowskiej

17:50–18:10 dr Alena Leshkevich (UW, Warszawa), Obrzędy masleniczne w Białorusi: między pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny

18:10–18:30   Dyskusja

18:30–18:40   Przerwa kawowa

 

18:40–20:00

Sekcja 5: Tradycja i współczesność w kulturze litewskiej

Prowadzenie: prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno)

Moderowanie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

18:40–19:00 prof. dr Kristina Rutkowska (VU, Wilno), Między tradycją a współczesnością: o kreowaniu tradycji w litewskim dyskursie religijnym

19:00–19:20 dr Monika Haber (VU, Wilno), Tradycje przyswojone. Polski folklor taneczny jako wyznacznik świadomości polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie

19:20–19:40 dr Tatjana Vologdina (UWr, Wrocław), Uwolnienie się od choroby w zamawianiach litewskich

19:40–20:00   Dyskusja

20:00  Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

9 grudnia 2022 roku (piątek)

9:00 Otwarcie drugiego dnia obrad

Sala Coworkingowa

ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

 

9:00–14:20

Obrady w blokach

 

Blok obrad transmitowanych

Sala Coworkingowa

ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

 

9:00–10:20

Sekcja 6a: Tradycja – żywa, martwa, ożywiana

Prowadzenie: dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Moderowanie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

9:00–9:20 dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa), Martwe tradycje. Nieistniejące już niemieckie i protestanckie kultury ludowe

9:20–9:40 dr Damian Gocół (UMCS, Lublin), Historia mówiona – żywa tradycja?

9:40–10:00 mgr Szymon Wrzos (UMCS, Lublin), Nasi Niesłowianie – (nie)chciane dziedzictwo archeologiczne

10:00–10:20   Dyskusja

10:20–10:30   Przerwa kawowa

 

10:30–11:50

Sekcja 7a: Historyczne podłoże tradycyjnej tożsamości

Prowadzenie: dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (UP, Kraków)

Moderowanie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

10:30–10:50 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (UP, Kraków), „Myśmy wszystko zapomnieli”? Wieś polska wczoraj i dziś

10:50–11:10 prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS, Lublin), Obraz II wojny światowej w polskiej pieśni ludowej

11:10–11:30 dr Agata Kusto (UMCS, Lublin), Wątki historyczne w pieśniach z żywej tradycji dokumentowanych po II wojnie światowej

11:30–11:50   Dyskusja

11:50–13:00   Przerwa obiadowa

 

13:00–14:20

Sekcja 8a: Tożsamość językowo-kulturowa – jej trwanie i zamieranie

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice)

Moderowanie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

13:00–13:20 prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice), Czym jest tradycja w świetle słownictwa i dlaczego społecznie groźne jest jej przerwanie

13:20–13:40 prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS, Lublin), Tradycja zamknięta w słownictwie gwarowym

13:40–14:00 dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (UMCS, Lublin), Bachleda Curuś, Galica Gudbaj i Waksmundzki Kacmorz: analiza kognitywna wybranych nazwisk podhalańskich

14:00–14:20   Dyskusja

14:20–14:30   Przerwa kawowa

 

Blok obrad nietransmitowanych

Przestrzeń Kultury Studenckiej

ACKiM UMCS Chatka Żaka

 

9:00–10:20

Sekcja 6b: Święci i nieświęci w języku i kulturze

Prowadzenie: dr hab. Ewa Masłowska, prof. em. IS PAN (IS PAN, Warszawa)

9:00–9:20 dr Agata Bielak (IS PAN), Szczęśliwie panna mędrców zwyciężyła i do Jezusa wiary nawróciła… Językowo-kulturowy obraz świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w polskiej tradycji ludowej

9:20–9:40 mgr Justyna Szablewska (UWr, Wrocław), Odrodzenie tradycyjnego kultu św. Floriana w OSP w latach 1989–1992

9:40–10:00 lic. Julia Pietras (UMCS, Lublin), Językowo-kulturowy obraz południcy w polskim folklorze i jego współczesna recepcja

10:00–10:20   Dyskusja

10:20–10:30   Przerwa kawowa

 

10:30–11:50

Sekcja 7b: Dziedzictwo materialne i niematerialne a kształt zbiorowej tożsamości

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (UO, Opole)

10:30–10:50 dr Yuliia Datchenko (DNU, Dniepr), Pisankarstwo w Polsce i na Ukrainie: dyskurs terminologiczny

10:50–11:10 dr Katarzyna Waszczyńska (UW, Warszawa), Od korali bursztynowych do bursztyniarstwa kurpiowskiego jako przejawu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

11:10–11:30 mgr Łukasz Makowski (grupa n obrotów, Toruń), Tradycja w mieście. Podkoziołek w Toruniu – w interpretacji grupy n obrotów

11:30–11:50   Dyskusja

11:50–13:00   Przerwa obiadowa

 

13:00–14:20

Sekcja 8b: Żywa tradycja w muzyce, pieśni i obrzędzie

Prowadzenie: dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL, Lublin)

13:00–13:20 mgr Łucja Siedlik, mgr Maria Stępień (FRKP, Warszawa), Współczesne metody pracy kompozytorskiej z tradycją muzyczną a praktyka dwudziestowieczna. Szymanowski – Stulgińska

13:20–13:40 mgr Alicja Habza (KUL, Lublin), Żywa obecność kapliczek przydrożnych w życiu społeczności lokalnych. Relacja z ponownego wprowadzenia figury Matki Boskiej do kapliczki w Stasinie (gm. Wojciechów)

13:40–14:00 lic. Dawid Kobylański (UMCS, Lublin), Dnia pierwszego września roku pamiętnego… Tożsamość zbiorowa w pieśni dziadowskiej

14:00–14:20   Dyskusja

14:20   Zakończenie obrad nietransmitowanych

 

14:30–18:40   Obrady plenarne

Sala Coworkingowa

ACKiM UMCS Chatka Żaka /platforma Zoom

 

14:30–15:50

Sekcja 9: Literackie wizje tożsamości

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

14:30–14:50 prof. dr hab. Władysława Bryła (UMCS, Lublin), Kreowanie tożsamości narodowej w twórczości Wincentego Pola

14:50–15:10 mgr Martyna Maria Czyżewska (UŁ, Łódź), Romana Konopki ody na cześć wielkich literatów

15:10–15:30 lic. Małgorzata Adamczyk (UMCS, Lublin), Tradycyjny obraz mężczyzny a jego wizerunek wykreowany w wybranych utworach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

15:30–15:50   Dyskusja

15:50–16:00   Przerwa kawowa

 

16:00–17:20

Sekcja 10: Żywotność kultury tradycyjnej

Prowadzenie: dr Gabriela Gacek (UO, Lublin)

16:00–16:20 Ph.D. Christopher Ballengee (KUL, Lublin), Choorlie and Kantrakti: The Legacy of Indian Caribbean Indentureship in Music of the Secondary Diaspora

16:20–16:40 dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL, Lublin), Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna – jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia

16:40–17:00 mgr Lidia Anna Biały (KUL, Lublin, Polskie Radio Rzeszów), Społeczne oddziaływanie kapeli Władysława Łobody na przykładzie twórczości poetyckiej słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów

17:00–17:20   Dyskusja

 

17:20–18:40

Sekcja 11: E-tradycja

Prowadzenie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

17:20–17:40 dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM (UAM, Poznań), #tradycja. Tradycja a media społecznościowe na przykładzie Twittera i TikToka

17:40–18:00 dr Angela Espinosa Ruiz (UW, Warszawa), Internet Folklore: A Selection of Online Archives for International Culture

18:00–18:20 dr Marta Hartenberger (UKW, Bydgoszcz), Obraz polskich tradycji w memach internetowych

18:20–18:40   Dyskusja

18:40  Zakończenie obrad