Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze

Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów UMCS przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową „Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 roku w Lublinie. Obrady będą miały miejsce w dwóch równoległych sesjach - w Salach Obrad Rad Wydziałów Humanistycznego oraz Filozofii i Socjologii UMCS. Główne zagadnienia, o których dyskutować będą referenci i goście, to:

  • Sensoryczne i somatyczne aspekty poznania (oralność jako sposób doświadczania rzeczywistości, kanały komunikacji, rola zmysłów w akwizycji i rozwoju mowy, badania percepcji a językoznawstwo).
  • Rola zmysłów w przemianach językowo-kulturowych.
  • Charakterystyka wrażeń zmysłowych (zapachu, koloru, smaku etc.) w języku, literaturze i kulturze.
  • Cielesność w języku, literaturze i kulturze (tabu, podmiotowość, erotyka, seksualność, płciowość, transhumanizm i posthumanizm).
  • Pograniczne doświadczenia sensualne i somatyczne (sen, somnambulizm, trans hipnotyczny etc.).

Aktualny program konferencji oraz wskazówki dojazdu można znaleźć tu: https://zmyslowosclublin.wordpress.com/program-konferencji/ .