Zbigniew Namysłowski Quintet Polish Jazz – YES!

Album ukazał się w 77. rocznicę urodzin Zbigniewa Namysłowskiego i w imponujący sposób demonstruje jego niesłabnącą kreatywność i potencjał twórczy. Tytuł płyty to manifest i ostateczna deklaracja. Namysłowski określa „Polish jazz” jako „to wszystko, co grają polscy muzycy” – bez wskazywania na rodzimy folklor, który był dla niego tylko jedną z inspiracji. Dziewięć nowych utworów nawiązuje pośrednio do ludowych źródeł, które są punktem wyjścia dla metrycznej i tonalnej, w pełni autorskiej obróbki. Fenomen albumu polega na tym, że mimo złożonych i wyrafinowanych środków oraz ciężkiej pracy nad przygotowaniem programu utwory Namysłowskiego brzmią soczyście, toczą się wartko, z wyraźnym tanecznym pulsem, z nieodzowną dawką humoru. Wystarczy zerknąć na tytuły „Poseł Mazur”, „Chór z gór” czy „Nie O’krzesany”. To jedna z najlepszych płyt w dorobku artysty! Polish Jazz to jednocześnie hasło symbolizujące najważniejszą jazzową serię w historii polskiej fonografii. „Polish Jazz – YES!” kontynuuje serię z numerem 77.