Z Sandomierskiej Puszczy

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Konferencja naukowa: „Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty”

Termin: 19 października 2023 r.
Miejsce: Hotel Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, Rzeszów

W roku 2023 przypada 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, wybitnego badacza m.in. dziejów i kultury mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. W 1962 roku opublikował on pionierskie opracowanie dotyczące Lasowiaków pt. „Z Sandomierskiej Puszczy”, do którego nawiązuje tytuł konferencji. Konferencja zorganizowana w 2022 r. przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, zatytułowana „Lasowiacy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” udowodniła konieczność kolejnych spotkań o charakterze naukowo-sprawozdawczym dotyczącym tego zagadnienia. Tegoroczne wydarzenie, będące jego kontynuacją, będzie doskonałą okazją do promowania i popularyzowania kulturowego dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków oraz przyczyni się do wzrostu i umocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej na obszarze województwa podkarpackiego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora kultury, edukacji i instytucji naukowo-badawczych oraz twórców i animatorów kultury. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie tematyki współcześnie prowadzonych badań nad dziedzictwem kulturowym regionu oraz działań popularyzujących lokalne i twórcze inicjatywy w tym zakresie. Przewidziane są wystąpienia prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe regionu, zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym Lasowiaków oraz terenów położonych na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej. W trakcie jednodniowej konferencji przewidziano trzy panele, podczas których badacze przedstawią wyniki swych badań oraz zaprezentowane zostaną komunikaty dotyczące działań mających na celu promowanie dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków. Po każdej z części panelowej zaplanowano czas na dyskusję.

Obszary tematyczne konferencji:

- sylwetki badaczy i regionalistów zajmujących się dziedzictwem obszarów dawnej Puszczy Sandomierskiej;
- człowiek i środowisko (znaczenie i wykorzystanie sąsiedztwa lasu i sieci rzecznych);
- rzemiosła drzewne i zajęcia związane z obszarem leśnym i rzecznym;
- przestrzeń i wspólnota (inicjatywy podejmowane dawniej i współcześnie w celu zachowania tradycji i zwyczajów);
- sacrum i profanum (dawna i współczesna religijność ludowa oraz system dawnych wierzeń Lasowiaków);
-  ludzie z Puszczy (twórcy ludowi i artyści związani z terenem)
- źródła i ich współczesna reinterpretacja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie: www.muzeum.rzeszow.pl

PROGRAM KONFERENCJI:
Panel I
9.00 - 9.15 Przywitanie Uczestników konferencji
9.15 – 9.35  dr Robert Godek (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) – Kultura ludowa na rzecz tożsamości regionu. Wybrane aspekty działalności samorządu województwa
9.35 - 9.55 dr Robert Borkowski (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim) – Franciszka Kotuli droga do docentury
9.55 - 10.15 Elżbieta Skromak (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) – Dolne Nadsanie w badaniach ks. dr hab. W. Gaja-Piotrowskiego
10.15 - 10.35 dr Bartosz Walicki (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim), dr hab. Sławomir Zych (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  – Obraz Lasowiaków w świetle sprawozdań z wizytacji kanonicznych diecezji przemyskiej początku XX wieku
10.35 - 11.00 Dyskusja
11.00 - 11. 30 Przerwa kawowa

 Panel II
11.30 - 11.50 dr Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) – Ostatnie tabory. Wędrujący Romowie w Puszczy Sandomierskiej
11.50 - 12.10 Lidia Biały (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Stylistyka gry skrzypcowej w XX i XXI wieku. Lasowiacy a Rzeszowiacy
12.10 - 12.30 Artur Szlachetka (Stowarzyszenie „Gdzieś tu”) – Tańce lasowiackie z okolic Kolbuszowej – forma tradycyjna a opracowana w świetle materiałów z Wojewódzkiego Domu Kultury.
12.30 - 12.50 dr Sylwester Łysiak (Uniwersytet Rzeszowski) - Herody na Podkarpaciu – struktura i funkcje bożonarodzeniowego  widowiska kolędniczego
12.50 - 13.15 Dyskusja
13.15 - 14.00 Koncert Kapeli Zyzoga - Wojciech Dulski (skrzypce), Jakub Czapla (skrzypce), Janusz Radwański (kontrabas)
14.00 - 14.45 Przerwa kawowa
 
Panel III
14.45 - 15.05 dr Katarzyna Kraczoń (Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Twórców Ludowych) – Zabawkarstwo ludowe dawniej i dziś – analiza zjawiska na przykładzie twórczości Jan Puka i Grzegorza Marcińca
15.05 - 15.25 Małgorzata Jaszczołt (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie) – Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy. Rewizyta
15.25 - 15.45 Monika Zydroń (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie – Kolekcja ceramiki w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie
15.45 - 16.05 Magdalen Fołta (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) – Powiat niżański – materiały z etnograficznych badań terenowych
16.05 - 16.25 Jakub Pawłowski (Rzeszowskie Piwnice) – O Kotuli nietypowo, czyli wnioski po spacerze ”Tamten Rzeszów Kotuli” zrealizowany 2 maja 2023 r. w Rzeszowie
16.25 - 16.45 Dyskusja
____________________________________________________
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi Kultury Lasowiackiej 2023.
Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

Więcej informacji: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/2023/10/04/z-sandomierskiej-puszczy-zna...