XXIX Festiwal Pieśń Naszych Korzeni

Pomiędzy 22 a 29 sierpnia 2021, koncertując, uczestnicząc w seminariach, prowadząc warsztaty, śpiewając na liturgiach, zagoszczą w Jarosławiu:

Marcel Pérès, który poprowadzi jeden z dwóch festiwalowych warsztatów. Spotkanie jarosławskie będzie dalszym ciągiem prac nad tak zwanym „Kodeksem Occo”. Centralną częścią koncertu powarsztatowego będzie msza „Pange Lingua” Josquina Desprez, którego 500. rocznica śmierci przypada w sierpniu bieżącego roku. Msza na Boże Ciało, wykonana zostanie w jarosławskiej kolegiacie pod wezwaniem Bożego Ciała, najstarszym pojezuickim kościele w Polsce.
Drugim koncertem Marcela Pérèsa będzie „Musique pour Maciej – Muzyka dla Macieja” czyli improwizacje fortepianowe, które zostaną wykonane na fortepianie historycznym ze zbiorów śp. Macieja Kazińskiego. Koncert odbędzie się w Kościele oo Reformatów.

Litewski zespół wokalny GŠ Ansamblis wykona barokowe pieśni nabożne w języku litewskim, pochodzące ze źródeł katolickich i ewangelickich. Wiele z nich stanowi świadectwo wspólnej kultury Rzeczypospolitej. W śpiewnikach z terenów dawnej Litwy odnaleźć można najstarsze znane zapisy pieśni funkcjonujących do dziś w polskiej tradycji ustnej (np. kolęd). Koncert będzie przybliżeniem – ciągle jeszcze bardzo mało u nas znanej – litewskiej strony wspólnej tradycji.

Drugi festiwalowy warsztat poprowadzi Andrij Szkrabiuk. Pod jego kierownictwem uczestnicy przygotują śpiewy składające się na JEREKOJAN: JERG KJURAKAMTIC – Ormiańskie Nieszpory z soboty na niedzielę: «Pieśń powitania Dnia Pańskiego», oraz HOQEHANGIST – Ormiańskie nabożeństwo za zmarłych, którym również uczcimy pamięć zmarłych artystów.

Zespół Jerycho wykona program przedstawiający śpiewy uroczystej maryjnej mszy wotywnej na Adwent, od swojego introitu zwanej „Roratami”. W Polsce Jagiellonów, w królewskiej katedrze na Wawelu, przyjął się zwyczaj codziennego jej celebrowania, a w celu uświetnienia jej śpiewem polifonicznym powstało tam kolegium (zespół wokalny) rorantystów złożone z 9 śpiewaków. Mszalne Propria (części zmienne) reprezentują anonimową twórczość lokalną, komponowaną najprawdopodobniej na miejscu i specjalnie dla potrzeb zespołu. Uzupełnia je cykl Ordinarium Missae (części stałych) – Missa Mater Matris. Cykl ten został oryginalnie skomponowany przez Josquina Desprez jako Missa Mater Patris. Koncert będzie jednocześnie drugim festiwalowym wydarzeniem upamiętniającym 500. rocznicę śmierci Josquina Desprez, która przypadać będzie dokładnie w dniu wydarzenia.

Arte dei Suonatori pod dyrekcją Marcina Świątkiewicza, z gościnnym udziałem Bruno Cocseta wykonają wspólnie przygotowany program, na który złożą się osiemnastowieczne utwory instrumentalne.

Justyna Rekść-Raubo w podziemiach Kolegiaty pw. Bożego Ciała wykona utowory J.S. Bacha, Mariany Marais, Tobiasa Hume’a oraz własne improwizacje w ramach nocnego nokturnu.

Zwyczajowo przez cały okres trwania festiwalu odbywać się będzie cykl tematycznych seminariów.

Codziennie celebrowane będą msze oraz śpiewane gregoriańskie jutrznie i nieszpory. Odbędą się również warsztaty chorału dominikańskiego wg Hieronima z Moraw przygotowujące do oficjum.

 

 

 

 

 

 

 

Dział: