Wszystkie Kolędy Świata

 

W Trybunale Koronny, mającym duże znaczenie dla Lublina miejscu, które znajduje się w sercu miasta, 18 stycznia o 18.00 zabrzmią  „Wszystkie kolędy świata”. Kolędowanie to niezmiernie ważny element Świąt Bożego Narodzenia. Miało zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku, było też okazją do spotkań, zabawy i zalotów. W strukturze miasta ten zwyczaj nie jest łatwy do zaadaptowania ze względu na jego specyfikę. Jednak wiele środowisk stara się go „oswoić” i przenieść na grunt miejski. Istnieją dziecięce grupy kolędnicze przy parafiach zbierające datki na cele dobroczynne, organizowane są grupy w placówkach edukacyjnych i kulturalnych. Lubelskie kolędowanie będzie łączyło w sobie miejską i wiejską tradycję. W rolę siedzącej przy zastawionym stole rodziny przyjmującej kolędników wejdą władze miasta wspomagane przez animatorów. Część uczestników tego wydarzenia znajdzie miejsce przy stole, inni będą siedzieć na widowni. Do kolędowania zostaną zaproszone grupy kolędników z Lublina. Przyjadą też kolędnicy z Giedlarowej kolędować z turoniem. Dołączą do nich kolędnicy z Huculszczyzny, regionu w którym tradycja kolędowania jest wciąż żywa.

„Wszystkie kolędy świata” to pierwsze z cyklu spotkań w ramach projektu "Laboratorium obrzędu miejskiego" przygotowanego specjalnie na 700-lecie Lublina przez Orkiestrę św. Mikołaja i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Celem tych wydarzeń jest nie tylko prezentacja tradycji i sposobów jej wykorzystania we współczesnej kulturze, ale – co najważniejsze – integracja miejskiej społeczności i wspólne świętowanie, przeżywanie ważnych chwil. Oprócz kolęd spotkamy się jeszcze w kwietniu przy malowaniu pisanek, w czerwcu na sobótkowych pląsach i na jesiennym śpiewaniu.