Woda jest kobietą

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na wyjątkowe spotkanie pasjonatów, twórców i znawców lokalnej kultury i dziedzictwa - VII Kongres Kultury Regionów, który w tym roku odbędzie się stacjonarnie w dniach 19-22 października w Nowym Sączu.

Organizowany od 2015 roku przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Kongres Kultury Regionów jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, inspirującym spotkaniem teoretyków i praktyków z różnych dziedzin kultury i nauki, ludzi samorządu i autorytetów lokalnych. Rokrocznie porusza się tutaj tematy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Naszym celem jest także stworzenie okazji do pogłębiania wiedzy oraz obejmowania refleksją kwestii kulturowych z punktu widzenia kompetencji, potrzeb i aspiracji współczesnego człowieka.

Tegoroczny kongres przebiegnie pod egidą kobiecości wyrażonej w myśli przewodniej WODA JEST KOBIETĄ. Liczne konotacje kulturowe związane zarówno z żywiołem, jak i płcią oraz skojarzeniem obu, warte są szerszej refleksji. Jej efekty połączone z doświadczeniami, które uczestnicy zdobędą podczas paneli i warsztatów, mogą okazać się bardzo inspirujące dla uczestników i owocować wieloma niebanalnymi projektami wynoszącymi praktykowanie dziedzictwa tradycji na nowy, wyższy poziom.

W programie tegorocznej edycji Kongresu: panele tematyczne i dyskusyjne, wykłady, warsztaty, a także m.in. wystawa autorstwa Magdaleny Kicińskiej i Macieja Moskwy, koncert zespołu S.H.A., promocja nowego wydawnictwa MCK SOKÓŁ.

Rejestracja uczestników do 15 października godz. 12:00 na stronie www.kultura-regionow.pl!

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Robert Tyrała.

Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a partnerem tegorocznej edycji Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 

Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość.

Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko.

Stephenie Meyer, Wojna o dąb

Woda daje życie i to życie organizuje. Jak kobieta. Woda pełni rozmaite role dostosowując się do okoliczności i otoczenia. Jak kobieta. Woda jest tyleż pospolita, co wyjątkowa – jak kobieta. Wodzie przypisuje się z zarówno świętość, jak i zgubność. Jak kobiecie. Ostatnio wiele mówi się o poszanowaniu wody, choć burzą się przeciwko temu wyznawcy „tradycyjnych wartości” twierdząc, że jak zawsze była, tak i ninie. A co z szacunkiem do kobiet? Czy naprawdę tradycja może „uświęcać” jego brak? Funkcjonuje wielka liczba przesądów na temat wody. Podobnie wiele przesądów krąży o kobietach.  Niektórzy nawet ośmielają się żartować z wody, choć żyć bez niej nie mogą. Z kobiet ośmiela się żartować wielu. A przecież to one łagodzą obyczaje tak, jak woda gasi pożary. Woda zmienia stany skupienia. Kobieta może i zmienia często zdanie, ale za to zmienia także świat… Dlatego na użytek naszego kolejnego spotkania przyjmijmy na chwilę założenie, że WODA JEST KOBIETĄ.

Od zarania dziejów kobiety pełnią wiele ról i często te, które dzisiaj uważamy za jedynie słuszne i zgodne z tradycją, w dalszej przeszłości były zupełnie inaczej podzielone. Nasze kobiece DNA to pamięta. Pamięta równoprawność i szacunek. I jak woda dąży do wyrównania poziomów we wszystkich naczyniach…

Dlaczego chcemy o tym rozmawiać? Bo ludzie kultury i tradycji, dotykając tematów związanych z kobiecością, ponoszą odpowiedzialność za to, co propagują. Ponieważ to, co decydują się eksponować z tradycji, skutkuje we współczesności. I nie jest obojętne, czy będą to różnorodne i wieloznaczne wątki czerpane z różnych epok, czy dyskredytujące stereotypy ze stosunkowo niedawnej przeszłości. Naszym obowiązkiem jest więc powrót do źródeł. Nie do kładki, przy której nasze prababki prały brudy… Do źródeł! Bo im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza. Jakie źródło, taka woda. A bywa, że małe źródła tworzą wielkie wody. Taka wielka woda może sobie spokojnie przez całe wieki wypełniać ogromne akweny, albo też płynąć leniwym nurtem. Jednak nawet ta cicha rwie brzegi zmieniając wielokrotnie koryto i żłobiąc swoje ścieżki w najtwardszych skałach. A cóż dopiero, gdy się rozgniewa, zafaluje, wystąpi z brzegów…

Tego bogactwa wątków będziemy dotykać podczas trzech paneli i dwudziestu warsztatów. Po raz siódmy będziemy radować się spotkaniem w gronie życzliwych sobie ludzi, którzy z nieprzymuszonej woli włączają się w nurt naszego kongresu. Będą refleksje, inspiracje i rozmowy, może nawet – jak to już nie raz się zdarzyło – emocje i wzruszenia. Zanurzmy się w tym wspólnie i nasiąkajmy dobrą energią. Bo przecież gdy wpadniesz do wody, nie wyjdziesz suchym!
 

Małgorzata Broda

koordynator programowy kongresu