VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne

Serdecznie zapraszamy na VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne
„Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej”. Seminarium odbędzie
się w dniach 30-31 marca br. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa). 

Szczegółowy program:

 

Sobota 30 marca 2019

 

10:00 – powitanie uczestników seminarium

Sesja I – prowadzenie: dr Weronika Grozdew-Kołacińska

10:10 – prof. Piotr Dahlig Wątek personalny w badaniach etnomuzykologicznych i folklorystycznych

10:40 – dr hab. Tomasz Nowak O działalności naukowej prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej w siedemdziesiątą rocznicę pierwszego wyjazdu Dostojnej Jubilatki w teren

11:00 – Barbara Śnieżek „W tobie, umyśle mój, mierzę czas” – o Profesorze Ludwiku Bielawskim w przeddzień dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin

 

11:20-11:30 – przerwa

 

Sesja II – prowadzenie: dr hab. Tomasz Nowak

11:30 – dr Aleksandra Kleinrok  Nina Łuszczewska – salonowa lwica czy artystyczna indywidualność w życiu XIX-wiecznej Warszawy?

11:50 – Angelika Tracz Przekroczyć tabu. Charakterystyka polskiej kobiety muzykującej na przykładzie Wiesławy Gromadzkiej

12:10 – Aleksandra Faryńska Dla męża żona, dla dzieci matka, dla społeczności – osobowość. Józefa Krzciuk we wspomnieniach

12:30 – Katarzyna Mróz „Swój” czy „obcy”? O granicach „swojskości” na Kurpiach

12:50 – 13:10 – dyskusja

 

13:10 – 13:20 – przerwa 

 

 

Sesja III – prowadzenie: dr Dorota Majerczyk

 

13:20 – dr Arleta Nawrocka-Wysocka Badania terenowe – spotkanie indywidualności. Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

13:40 – dr Mariusz Pucia Stanisław Śmiełowski. Kontynuator idei śląskich „badaczy niestrudzonych”

14:00 – Agnieszka Jeż Żydowscy folkloryści warszawscy: sylwetki wybranych badaczy

14:20 – Beata Maksymiuk-Pacek Jan Ignaciuk – badacz kultury Podlasia

14:40 – 15:00 – dyskusja

 

15:00 – 16:00 – przerwa obiadowa

 

Sesja IV – prowadzenie: dr Łukasz Smoluch

16:00 – Maciej Kierzkowski Fryderyk Chopin jako twórca źródeł bezpośrednich do historii orkiestr dętych

16:20 – Karolina Anna Pawłowska Antoni Janiszewski – nestor kultury muzycznej Regionu Kozła

16:40 – dr Gabriela Gacek Ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego we wspomnieniach informatorki

17:00 – dr Jacek Jackowski Polskie dziedzictwo etnofonograficzne w świetle obowiązujących przepisów prawa, czyli Janko Muzykant na wokandzie

17:20-17:50 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 

19:00 – „Brudło z Wąchabna – śledztwo teatralne” – spektakl Alicji Brudło i Weroniki Fibich

Centrum ŁOWICKA,  ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa

 

Warszawę i Wąchabno dzieli ponad 400 kilometrów, dzieje od 1934 roku, droga głosów, odgłosów i dokumentów. Jednocześnie jest jeden instrument. Jest też potomkini. Są też luki w układanej przez nią historii. Pustka, którą ledwo można dostrzec pomiędzy setkami pożółkłych kartek, nagraniami, które wiecznie czekają na swoich słuchaczy, piaszczystą drogą Wąchabna, zakrzywionymi rogami kozła, pograniczem, Wielkopolską i jej muzyką. Jak odnaleźć tu głos, którego nikt zawczasu nie zapamiętał? Jego odtworzenie podczas spektaklu to próba odnalezienia własnej tożsamości.

Spektakl zrealizowany w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Kana i Teatr Brama w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W spektaklu wykorzystano nagrania archiwalne oraz dokumenty Jadwigi i Mariana Sobieskich pochodzące ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk.

 

 

20:30 – klub konferencyjny, podczas którego odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia PSE

Karczma „Siwy Dym”, ul. Puławska 378, 02-844 Warszawa

 

 

Niedziela 31 marca 2019

 

Sesja V – prowadzenie: dr Kinga Strycharz-Bogacz

10:30 – dr Ewa Grochowska Przyczynki do genealogii muzycznych: Franciszek Racis z Jasionowa

10:50 – dr Agata Kusto Stanisław Głaz z Dzwoli. Mistrz tradycji

11:10 – Lidia Anna Biały Indywidualizm wykonawczy muzyki tradycyjnej na przykładzie wybranych skrzypków

z ziemi rzeszowskiej

11:30 – Monika Kurzeja Michał Piksa, Wincenty Pyrdoł, Franciszek Kurzeja – echa niezwykłe, czyli muzykanckie gazdówki białych górali

11:50 – 12:10 – dyskusja

 

12:10 – 12:20 – przerwa

 

Sesja VI – prowadzenie: dr Agata Kusto

12:20 – Anastasiya Niakrasava „Śpiewam swoje życie”. Indywidualny styl wykonawczy jako cecha wspólna

12:40 – Angelika Magier Indywidualność śpiewaczek mikroregionu Bagnosze

13:00 – Maria Bikont Indywidualność w śpiewie Zachodniego Polesia na przykładzie śpiewaków ze wsi Perebrody

13:20-13:40 – dyskusja

 

13:40-14:50 – przerwa

 

Sesja VII – prowadzenie: dr Arleta Nawrocka-Wysocka

14:50 – dr Kinga Strycharz-Bogacz Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej

15:10 – dr Beata Bodzioch Indywidualizm wykonawstwa monodii liturgicznej a śpiew tradycyjny

15:30 – dr Łukasz Smoluch Między wspólnotowością a indywidualnością. Muzyka bębniarska Malinke z Baro (Wschodnia Gwinea)

15:50 – 16:30 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie seminarium

Zapraszamy także na wydarzenie towarzyszące – spektakl Alicji Brudło i
Weroniki Fibich pt. „Brudło z Wąchabna – śledztwo teatralne”. Inspiracją do
spektaklu były między innymi materiały muzyczne, protokoły oraz listy
zgromadzone w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Spektakl odbędzie się w sobotę
30. marca o godzinie 19:00 w Centrum Łowicka (ul. Łowicka 21, Warszawa).

Organizatorem seminarium oraz spektaklu jest Polskie Seminarium
Etnomuzykologiczne. 
Więcej informacji na: http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia „Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne”:
Weronika Grozdew-Kołacińska, Tomasz Nowak, Dorota Majerczyk, Ewelina Grygier,
Barbara Śnieżek.

 
 
Dział: