VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne 14-15 kwietnia 2018 roku

RODZINY MUZYKUJĄCE 
– HISTORIA, PAMIĘĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
---------------------------------------------------------
PROGRAM SEMINARIUM

Sobota 14 kwietnia 2018

10:00-10:10 – powitanie uczestników seminarium 
10:10-10:50 – wykład otwierający: 
dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk: Rodzina – sacrum 

Sesja I – prowadzenie: dr Weronika Grozdew-Kołacińska 
10:50-11:10 – Lidia Biały: Życie i twórczość Albiny Kuraś, jako wzór kultywowania rodzinnej tradycji muzycznej
11:10-11:30 – Barbara Śnieżek: Helena i Wiktor Gołąbowie jako twórcy Zespołu Pieśni i Tańca „Familia” w Rudołowicach (pow. Jarosław)
11:30-11:50 – Marta Wrona: Orkiestra Dęta „Esta” ze Żdżar jako przykład wielopokoleniowej rodziny muzykującej
11:50-12:05 – Dyskusja 

12:05-12:20 – przerwa kawowa

Sesja II – prowadzenie: Gabriela Gacek 
12:20-12:40 – Katarzyna Zedel: Muzykańska werwa. Twórczość i tradycje rodzinne Adamczyków z Leszczyn
12:40-13:00 – Marta Derejczyk: Pamięć pieśni – muzyczna historia śpiewającej rodziny Kidów z Dolnego Śląska
13:00-13:20 – Sylwia Praśniewska: Osiem Sióstr Knapik i Oleś Brothers Duo – utalentowane rodzeństwa w koherentnej działalności twórczej
13:20-13:40 – dr Mariusz Pucia: Orkiestra Lubczyków – śląski zespół z początków XX wieku, o którym nic nie wiadomo
13:40-14:00 – dyskusja

14:00-15:00 – przerwa obiadowa

Sesja III – prowadzenie: dr hab. Tomasz Nowak 
15:00-15:15 – Jarosław Trela: Moja muzykująca rodzina – między miejskością a wiejskością 
15:15-15:30 – O Kapeli Kołazińskich – prezentacja materiałów archiwalnych
15:30-16:00 – prezentacja muzyczna i wywiad otwarty z Wiesławą Gromadzką
16:00-16:15 – Marta Graban-Butryn: O tym jak muzyka przypadkiem idzie w pokolenia – rodzinne muzykowanie Butrynów
16:15-16:45 – prezentacja muzyczna i wywiad otwarty z rodziną Butrynów
16:45-17:00 – Dorota Majerczyk: Przekaz pokoleniowy folkloru muzycznego w góralskich rodzinach
17:00-17:45 – prezentacja muzyczna i wywiad otwarty z rodziną Majerczyków
17:45-18:00 – dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji 

---
19:00 – klub konferencyjny z muzyką i tańcem w karczmie „Siwy Dym” 
(ul. Puławska 378, Warszawa)

Niedziela 15 kwietnia 2018

10:00-10:45 – walne zebranie Stowarzyszenia „PSE” 

10:45-11:00 – przerwa kawowa 

Sesja IV – prowadzenie: dr Mariusz Pucia
11:00-11:20 – dr Natalia Goraj: Tradycja wciąż żywa. Przekaz muzyki karnatyjskiej i tańca w rodzinach Gowindy Dikszitara i Tańdźore Balasaraswati (Tamilnadu, Indie) 
11:20-11:40 – Maria Szymańska-Ilnata: Rodzinny przekaz tradycji muzycznych na Sumatrze Zachodniej
11:40-11:50 – dyskusja

11:50-12:00 – przerwa kawowa 

Sesja V – prowadzenie: Ewelina Grygier
12:00-12:20 – Gabriela Gacek: Co pokolenie to inna pieśń. Tradycje muzyczne w rodzinie Kowalczyków z Krzeczowa
12:20-12:40 – Michalina Janaszak i Karolina Dziubata: Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej
12:40-13:00 – dr Ewa Grochowska: Tradycja a „wielka” historia. Przekaz wartości czy kompetencji? Na przykładzie rodzin przesiedlonych po II Wojnie Światowej na Pomorze Zachodnie
13:00-13:15 – dyskusja 

13:15-13:30 – przerwa kawowa 

13:30-14:10 – wykład zamykający: 
dr hab. prof. UAM Anna Weronika-Brzezińska: Pamięć rodzinna rodzin muzykujących – między heritologią a pamięciologią
14:10-14:30 – podsumowanie i zakończenie seminarium 
-------------------------------------------------------------------------------------

W kulturze tradycyjnej muzyka, śpiew i taniec w naturalny sposób wypełniały życie rodziny, towarzysząc jej w czasie pracy i święta. Tworzyły pejzaż dźwiękowy dzieciństwa. Dziś tradycyjne muzykowanie w rodzinnym gronie jest zjawiskiem unikatowym, ale dzięki temu być może bardziej zauważanym, choć wciąż nie wystarczająco docenianym. Starsze i średnie pokolenie często przechowuje w pamięci dawne obrazy, osoby i miejsca, a także szczególne czasy wypełnione śpiewem, muzyką i tańcem. 

Rodzina muzykująca to przestrzeń dla wielu form wyrazu i przekazu, to miejsce podstawowej i zaawansowanej edukacji, rozwoju we wspólnocie, w społeczności lokalnej, regionalnej, w kulturze, to odniesienie do najważniejszych wartości 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, to odczuwanie sacrum i przyziemność codzienności, to wspólna historia – sięgająca często wiele pokoleń wstecz, pamięć i teraźniejszość, to odwaga przenoszenia własnych tradycji w czasie i przestrzeni, to zarazem wspólne cele jak i przekorne chodzenie własnymi ścieżkami… 

Muzyczna kultura tradycyjna widziana przez pryzmat rodziny daje możliwość identyfikacji dialektów muzycznych, zindywidualizowanych rytuałów, domowych pejzaży dźwiękowych i innych sfer muzycznego mikrokosmosu. Proponując temat rodzin muzykujących, chcemy zwrócić uwagę na to ważne zjawisko w kontekście zarówno historycznym, źródłowym, jak też w żywym bycie współczesnym. 

Do udziału w seminarium pragniemy zaprosić zarówno badaczy zgłębiających temat tradycyjnego muzykowania i jego różnorakich kontekstów, aby podzielili się swoimi refleksjami, obserwacjami, komentarzami, odkryciami, jak też i samych członków rodzin muzykujących z ich autoperspektywą i doświadczeniem swojej domowej tradycji. 

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z tematem wystąpienia oraz abstraktem prosimy przesyłać na adres wgrozdew@wp.pl lub etnomuzykologia.polska@gmail.com do dnia 1 marca 2018 roku.