Symcha Keller Chojze Widzący z Lublina

Płyta Chojze – "Widzący z Lublina" zawiera autentyczną muzykę chasydów polskich. W czasie jej nagrywania dołożono wszelkich starań, aby jej charakter i brzmienie były najbliższe źródła. Wszystkie pieśni są oryginalnymi chasydzkimi nigunami, pochodzącymi z XVII-XIX wiek, niektóre zaś swoimi korzeniami sięgają średniowiecza. Instrumentarium na płycie jest klasyczne, nie użyto żadnych instrumentów elektrycznych. Zrezygnowano z perkusji na rzecz tradycyjnych bębnów dla uzyskania brzmienia najbliższego oryginałowi.

Muzyka chasydzka, jak to określił Rabin Shlomo Carlebach, musi zawierać nierozłącznie dwa elementy: radość i smutek. Charakter tej muzyki jest głęboko duchowy, zawsze stanowiła ona formę medytacji. Rabin Nachman z Bracławia mawiał, że jest wiele komnat, przez które prowadzi droga do doskonałości, ale jest też jedna, przez którą można skrócić drogę, jest to komnata muzyki. Chasydzi tworzyli pieśni spontanicznie. Najczęściej nie miały one słów, a jeżeli już miały, było to przeważnie kilka wersetów powtarzanych jak mantra. Pieśni były tworzone przez Cadyków (Mistrzów), czasem zatrudnianych specjalnie kantorów, ale też przez zwykłych członków społeczności.

Jest powiedziane, że jeżeli ktoś odchyli zasłonę i ujrzy blask muzyki Chasydów, już nigdy tego blasku nie zapomni.

 

Skład zespołu:

Symcha Keller - śpiew, flet, szofar

Bartłomiej Stańczyk - akordeon, śpiew

Robert Brzozowski - kontrabas

Krzysztof Pachla - klarnet

Paweł Stępnik - gitary

Tomasz „Bozdek” Kozdraj - instrumenty perkusyjne

Marcin David Król - skrzypce  (utwór 12)