Święto Dzieci Gór

29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, 24-30 lipca 2022, Nowy Sącz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu organizuje w dniach 24-30 lipca br. już po raz 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Wydarzenia w ramach Festiwalu odbędą się w Rynku i w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a także w kilku miejscowościach w regionie: Krynicy-Zdroju, Bieczu, Krościenku nad Dunajcem i Muszynie.

Główną zasadą festiwalu jest  „uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego, a programy zespołów są przystosowane do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka, ich podstawę stanowią dziecięce gry i zabawy charakterystyczne dla danego regionu.

Od samego początku istnienia ŚWIĘTA DZIECI GÓR uczestnicy festiwalu - polskie i zagraniczne zespoły są łączone w pary kamrackie. Do udziału w tegorocznym Festiwalu organizatorzy zaprosili zespoły z: Litwy, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Chorwacji i Ukrainy. Towarzyszyć im będą polskie dziecięce zespoły regionalne z Nowego Sącza, Słopnic, Dursztyna, Szczyrzyca i Maniów, prezentujące różne grupy etnograficzne Małopolski. Dzieci wspólnie biorą udział w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza im możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej bezpośrednich kontaktów. Łącznie  w wydarzeniu weźmie udział ok. 500 dzieci w wieku 7-14 lat.

Każda para zespołów ma swój „dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.).

W koncercie finałowym wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski.

Podczas realizacji festiwalu działa powołana przez dyrektora i Polską Sekcję CIOFF Rada Artystyczna, która w czasie spotkań z kierownikami zespołów dokonuje oceny programów poszczególnych zespołów oraz sposobów ich przedstawiania na scenie.

***

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego,  pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Dotychczasowe dwadzieścia pięć edycji ŚWIĘTA DZIECI GÓR gościło dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ponad 12 tys. młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom oraz, co najważniejsze, wypełniając i przekazując dalej ideę Festiwalu: „Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych”.

Organizatorem festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Dyrektorem Festiwalu jest Andrzej Zarych (Dyrektor MCK SOKÓŁ), Zastępcą dyrektora Festiwalu i Kierownikiem Organizacyjnym jest Piotr Gąsienica (Zastępca Dyrektora MCK SOKÓŁ), a gospodarzami i reżyserami koncertów są Józef Broda - multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, charyzmatyczny pedagog, emerytowany nauczyciel oraz Krzysztof Trebunia-Tutka - architekt, pedagog, regionalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, lider zespołu Trebunie-Tutki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prof. dr hab. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Strona www: swietodziecigor.pl

Wydarzenie facebook: https://www.facebook.com/events/1547757012249282/

KONTAKT
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 3
tel. 18 44 82 610, e-mail: kontakt@mcksokol.pl

Kasa (rezerwacje, bilety) tel. 18 448 26 00, 18 448 26 43

mcksokol.pl  |  swietodziecigor.pl
facebook.com/mcksokol  |  instagram.com/swietodziecigor