Soncahraj

[PL][BY - niżej]
Co roku Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCAHRAJ wędruje po Podlasiu po to by jak największa ilość osób spotkała się z białoruską muzyczną tradycją: ktoś - by ją po raz pierwszy poznać, ktoś - by sobie ją przypomnieć, i wszyscy - by mieć pewność, że tradycja żyje. Wędruje po to byście w końcu wyjechali z dużych miast i ZOBACZYLI Podlasie, jakie ono jest i czym żyje.
Gdzie podczas III edycji zawitamy w tym roku?
W pierwszym dniu Festiwalu - 31 maja spotykamy się w sercu Białegostoku: na Rynku Kościuszki obok Ratuszu;
1 czerwca widzimy się w Witowie (gmina Dubicze Cerkiewne);
7 czerwca czekamy na was w Supraślu na placu obok budynku Centrum Kultury i Rekreacji;
8 czerwca odwiedzamy Nowosady (gmina Michałowo).
Początek koncertów festiwalowych o godz. 17:00.

Uczestników czekają występy zespołów Żemerwa, Osoczniki, Zhraja i Kudziela oraz warsztaty tradycyjnych tańców i potańcówka Białoruską Kapelą z Gdańska.
Dołączajcie!
-------------------------------------
[BY]
Кожны год Фестываль SONCAHRAJ вандруе па гарадах і мясцовасцях Падляшша. Усё для таго, каб як мага большая колькасць людзей сустрэлася з беларускай музычнай традыцыяй:хтосьці - упершыню з ёй пазнаёміўся, хтосьці - прыгадаў яе сабе, і кожны - упэўніўся, што традыцыя жыве. Усё для таго, каб вы нарэшце выбраліся са сваіх вялікіх гарадоў і ЎБАЧЫЛІ Падляшша, якім яно ёсць і чым яно жыве.
Дзе ж Фестываль гасціць сёлета?
У першы дзень Фестывалю - 31 траўня - сустракаемся ў самым сэрцы Беластока: на Рынку Касцюшкі каля Ратушы;
1 чэрвеня бачымся з Вітаве (гміна Дубічы Царкоўныя);

7 чэрвеня чакаем вам у Супраслі на пляцоўцы каля будынка Цэнтра культуры і рэкрэацыі;
8 чэрвеня спатыкаемся ў Навасадах (гміна Міхалова).
Пачатак фестывальных канцэртаў - 17:00.
Удзельнікаў чакаюць выступы гуртоў Жэмэрва, Асочнікі, Zhraja i Kudziela ды майстар-класы традыцыйных танцаў з патанцоўкай ад Беларускай капэлі з Гданьска.
Далучайцеся!
_____________
_____________
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Gmina Supraśl, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Infinity Group, Białostocki Teatr Lalek.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Śpieuny schod”
Współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego, Miasta Białystok, Gminy Michałowo, Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie
Projekt odbywa się w ramach programu ArtPower Belarus Białoruskiej Rady Kultury i Duńskiego Instytutu Kultury dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej.
Patroni Medialni: Pismo Folkowe, KulturaLudowa.pl , Polskie Radio Białystok, Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Radio Akadera, TV Podlasie, TVK Hajnówka,
Tygodnik Białorusinów w Polsce “Niva”, Białoruskie Radio Racyja, TV Biełsat, Budzma Biełarusami, MostMedia.io, Pałatno