SIEMIA

SIEMIA jest festiwalem reprezentującym grupę skupioną wokół idei powrotu do natury, budowania więzi i wspólnoty, rozwoju duchowego oraz krzewienia tradycji i historii Słowian. Z tego powodu jej patronką stała się Matka Ziemia (zwana przez nas Siemia), będąca jednocześnie symbolem potwierdzonej historycznie słowiańskiej bogini Mokoszy, która otula kobiety i dzieci, patronuje całej przyrodzie, ale nade wszystko darzy opieką Nas wszystkich, gdyż każdy z nas jest dzieckiem natury.
Muzyka, zabawa, kultura.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/905930236841046 

FanPage: https://www.facebook.com/siemiafestival