Setny numer czasopisma „LUD”

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu zaprasza 7 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 17.00 na spotkanie zorganizowane z okazji ukazania się setnego tomu czasopisma „LUD”. Czasopismo jest najstarszym w Polsce, wydawanym od 1895 roku etnologicznym czasopismem naukowym. Jest ono organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Jego redaktorami naczelnymi byli nieprzerwanie od 1969 roku naukowcy związani z poznańskim ośrodkiem etnologicznym:  Prof. dr hab. Józef Burszta, Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz oraz Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka. Od roku 2017 funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełni Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal.

Plan spotkania:

  • Z historii „LUDu” (krótka prezentacja)
  • Prezentacja setnego numeru czasopisma – Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka
  • Z życia redaktora naczelnego „LUDu” – debata z udziałem Prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza, Prof. UAM dr hab. Danuty Penkali-Gawęckiej, Prof. UAM dr hab. Wojciecha Dohnala (prowadzenie dr Anna W. Brzezińska)
  • Spotkanie towarzyskie z niespodzianką

Podczas spotkania będzie można zakupić setny numer czasopisma w cenie 35 zł.

Spotkanie odbędzie się w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89 D, w Sali dziekańskiej (nr  1.63, na parterze obok szatni).

Oprac. A. W. Brzezińska

Dział: