Polmuz Drzewiej

Zespół POLMUZ został powołany przez saksofonistę Michała Fetlera (Jazzband Młynarski Masecki, Tsigunz Fanfara Avantura) w ramach rezydencji artystycznej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Polmuz realizuje radykalne interpretacje muzyki ludowej Wielkopolski z okolic Poznania, Pleszewa, Śremu, Gryżyny, Jurkowa i in. Punktem wyjścia do powstania projektu były archiwalne nagrania, zawarte na płytach szelakowych, pochodzących z rejestracji terenowych z lat 20. i 30. XX wieku. Nagrania te potraktowane zostały jako materiał źródłowy, służący rozwijaniu narracji swobodnie improwizowanych, otwartych kompozycji. Do projektu zaproszeni zostali muzycy reprezentujący znacząco odmienne nurty muzyczne i wrażliwość - nowoczesny jazz, ethno, folk, współczesną muzykę poważną i eksperymentalną, surową elektronikę, muzykę improwizowaną oraz noise i hardcore. Brutalne, Polmuzowe interpretacje muzyki ludowej próbują nawiązywać do sposobu uprawiania muzyki sprzed stu lat z wykorzystaniem kolektywnej, pierwotnej improwizacji, dużą dawką obrzędowego transu oraz niepokojącą narracją, budowaną w oparciu o wielkopolskie motywy ludowe.