Płyty Felczaka 2021- rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięzcy konkursu muzycznego węgierskiej Fundacji im. Wacława Felczaka

Konkurs na wydanie albumów w serii „Płyty Felczaka” wzbudził tak wielkie zainteresowanie w gronie polskich i węgierskich artystów, że działająca na Węgrzech Fundacja im. Wacława Felczaka przyznała pełną dotację dwukrotnie wyższej liczbie beneficjentów, niż pierwotnie planowano.

Seria albumów muzycznych Płyty Felczaka powstała z inicjatywy Mihálya Rosonczy-Kovácsa w 2018 roku pod egidą Fonó Records i przy wsparciu Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier. Celem Fundacji jest pogłębianie przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej, również poprzez kulturę. W serii „Płyty Felczaka” ukazują się albumy powstające przy współpracy polsko-węgierskiej lub o tematyce polsko-węgierskiej, w sześciu gatunkach muzycznych: muzyka klasyczna – muzyka ludowa; jazz – muzyka współczesna; muzyka świata – muzyka rozrywkowa. Płyty te za pośrednictwem języka najbardziej uniwersalnego, jakim jest muzyka, pokazują, że przyjaźń tych dwóch narodów opiera się nie tylko na wspólnej historii, lecz również i dziś rozwija się na gruncie wspólnych uczuć, wartości i sposobu myślenia.

Spośród 61 nadesłanych wniosków na podstawie ocen przyznanych przez czteroosobowe jury (w składzie: János Balázs, Veronika Harcsa, Mihály Rosonczy-Kovács oraz Tibor Tóth) Kuratorium Fundacji przyznało dofinansowanie 14 wnioskodawcom – 8 w kategorii Premium i 6 w kategorii Junior. Kuratorium Fundacji im. Wacława Felczaka zadecydowało o przyznaniu w obu kategoriach dofinansowania o łącznej wartości 25.082.450 forintów.

Wśród artystów, których polsko-węgierskie albumy muzyczne zostaną zrealizowane w ramach serii „Płyty Felczaka” w 2021 r., znajdują się uznani polscy i węgierscy artyści, jak również młode talenty będące u progu swojej kariery. Objęte dofinansowaniem albumy są różnorodne także pod względem gatunków, wśród nich można znaleźć interesujące produkcje z gatunku muzyki poważnej, rozrywkowej, jazzu, muzyki świata.

Wszyscy wiemy, że najbardziej uniwersalnym językiem na świecie jest muzyka. Język ten nie tylko leczy duszę, lecz również łagodzi obyczaje, ułatwia dialog, a jeśli jest taka potrzeba, stwarza nową przestrzeń dla spotkań międzykulturowych.” – tymi słowami Prezes Fundacji im. Wacława Felczaka, Karol Biernacki zapowiedział finał konkursu w ramach serii spotkań „Warsztaty Felczakowskie”. 

Projekty nagrodzone w kategorii „Premium”

Szabó Balázs Bandája i DAGADANA (SZBB Produkció Kft.)

Cimbaliband i Czeremszyna (Alt-Product Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)

Vox Mirabilis Kamarakórus (Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület)

Mateusz Smoczyński i Zoltán Kiss (Foh Music Kft.)

Katica Illényi, Izabella Darska i Rita Termes (IKP Music Nonprofit Közhasznú Kft.)

Kálmán Oláh i Piotr Wojtasik Quintet (Trane Produkciós Iroda Kft.)

Szilárd feat. Kasia (Tom-Tom Hangstúdió Kft.)

Miius i Raf Skowroński (Théque Kft.) 

Łączna pula dofinansowania przyznana w tej kategorii: 17.732.450 forintów

 

Projekty nagrodzone w kategorii „Junior”

Elemér Balázs Jr. (Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.)

Varga Dániel Eastern European Quartet (Varga Dániel ev.)

András Emszt i Krzysztof Koszowski (Harmati Máté ev.)

Babra i Megitza Trio (Babraband Szolgáltató Bt.)

Absolwenci Wydziału Sztuki im. Béli Bartóka na Uniwersytecie Segedyńskim oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (VOCLART Zeneművészeti Bt.)

Woodstock Barbie (Décsy Eszter ev.)

Łączna pula dofinansowania przyznana w tej kategorii: 7.350.000 forintów

 

 

 

Dział: