Ola Bilińska "Libelid"

 

Libelid to drugi album wokalistki. Zawiera osiem przedwojennych kompozycji o różnych odcieniach i obliczach miłości. W ich tekstach, zapisanych w jidysz, wyraźne są wątki obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków społeczności: małżeństwa kojarzone, silne więzy rodzinne, obrazy z codziennego życia – takiego, jakie było przed Zagładą. „Brzmieniowo muzyka balansuje pomiędzy instrumentami akustycznymi, tradycyjnymi a elektronicznymi” – dodaje Ola Bilińska. – „Naszym celem było stworzenie nastroju, oprawy do wybrzmienia bogactwa emocji zawartych w tekstach – czułości, namiętności, odrzucenia, zadumy nad uczuciem dawno minionym lub utraconym...”.