Niechże cię deszcz rozklepie!

"Niechże cię deszcz rozklepie! O ludowym kulcie świętych patronów" spotkanie omawiające zagadnienie kultu świętych w polskiej tradycji ludowej. Przez wieki życie naszych przodków było związane ze świętymi, którzy spoglądali na życie mieszkańców wsi ze świętych obrazów wiszących w chatach, na ich prace i pola z przydrożnych kapliczek i wysokości ołtarzy w kościołach. Każda, najmniejsza nawet czynność i problem codziennego życia posiadał swego patrona, który chronił, pocieszał i bronił. Od pożaru, powodzi, a nawet szczurów istnieli święci pierwszej potrzeby i ostatniego ratunku. Stawali się bliskimi powiernikami, współmieszkańcami i niebieskimi patronami. W podróż do zapomnianych często świętych, po świecie wierzeń i praktyk, dawnych przekonań i absolutnych pewników zabierze nas Łukasz Ciemiński - historyk sztuki i etnograf, którego pasją stało się ocalenie tego, co o świętych i ich mocy wiedzieli mieszkańcy dawnej wsi. A żeby obraz owych przekonań był pełny, spotkania nasze zilustrujemy konkretnymi wizerunkami z jego kolekcji i spróbujemy, jak dawniej, wyśpiewać wspólnie dzieje ich życia pieśniami, których pełne są dawne śpiewniki i pamięć najstarszych mieszkańców wsi.
 
Łukasz Ciemiński - historyk sztuki i etnograf. Miłośnik artystycznych wyrazów religijności ludowej. Stracił serce i głowę dla oleodruków z wiejskich chat, gipsowych figur świętych i współczesnej plastyki neoludowej. Świadomie i dobrowolnie wybrał badania w terenie i spotkania z ludźmi, których życiowe doświadczenie przerasta akademicką wiedzę. Chce ocalić od zapomnienia, bo wie, że "rzeczy mają swoją po umarłych pamięć" - co każdego dnia stara się czynić w dziale etnografii Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 
19 maja, godz. 17:00, Sala Posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego UMCS w Lublinie
 
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS
Patronat medialny: Pismo Folkowe