Najstarsze Pieśni Europy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII edycji Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” w dn. 29.09-7.10.2018 w Lublinie.

Powołany w 1999 roku festiwal jest jednym z elementów programu rekonstrukcji wiejskich tradycji śpiewaczych, który został zapoczątkowany w Polsce przez Fundację Muzyka Kresów. W ramach przedsięwzięcia od kilkunastu lat prezentowane są tradycje śpiewacze z różnych zakątków Europy, od Finlandii po Portugalię, od Islandii po Autonomię Palestyny. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są również artyści reprezentujący ośrodki pieczołowicie rekonstruujące rodzime tradycje śpiewacze. 

Osiemnasta edycja festiwalu poświęcona będzie ruchowi kulturowemu, który powstał na przełomie lat 70. i 80. w Europie Środkowo-Wschodniej, a związany jest z powrotem do korzeni muzycznych oraz rekonstrukcją archaicznych pieśni, tańców, instrumentów i muzyki instrumentalnej w wersji “in crudo”. 

Ważną rolę w kształtowaniu się tego ruchu mieli jego założyciele, którzy w poszczególnych krajach stali się pierwszymi nauczycielami i przypadła im rola wprowadzania w świat kultury tradycyjnej i odkrywania w nim uniwersalnych wartości. W tegorocznej edycji wezmą udział cztery postaci owego ruchu: Jelena Jovanović z Serbii, Monika Mamińska z Polski, Rytis Ambrazevičius z Litwy i Ievgen Iefremov z Ukrainy. 

Program 2018

29. 09–05. 10. 2018
Zajęcia śpiewu tradycyjnego 
Prowadzący: Jelena Jovanovic (Serbia), Monika Mamińska (Polska),
Rytis Ambrazevicius (Litwa), Jewhen Jefremow (Ukraina)

01–04. 10. 2018
Sala 105A / Centrum Kultury / ul. Peowiaków 12
10.00–11.30 / Wykłady poświęcone zagadnieniom śpiewu tradycyjnego
Referujący: Jelena Jovanovic (Serbia), Monika Mamińska (Polska),
Rytis Ambrazevicius (Litwa), Jewhen Jefremow (Ukraina)

06. 10. 2018
Studio Muzyczne Radia Lublin / ul. Obrońców Pokoju 2
19:00–20:00 / Koncert Moniki Mamińskiej z uczniami
20:30–21:30 / Koncert Rytisa Ambrazeviciusa z uczniami
Restauracja Hades Szeroka / ul. Grodzka 21
22.00 / Noc Tańca, Kapela Brodów

07.10.2018
Studio Muzyczne Radia Lublin / ul. Obrońców Pokoju 2
19:00–20:00 / Koncert Jeleny Jovanovic z uczniami
20:30–21:30 / Koncert Jewhena Jefremowa z uczniami

www.npe-festiwal.pl