Nagroda Kolberga dla „Pisma Folkowego” - uroczysta gala

W tym roku „Pismo Folkowe” (www.pismofolkowe.pl) zostało jednym z laureatów 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „za zasługi dla kultury ludowej” w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej. Wyróżnienia, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, która odbędzie się 18 września 2020 roku o godz. 14.00 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

W tym roku uroczystość będzie po raz pierwszy w historii transmitowana na żywo za pośrednictwem internetu. Wydarzenie będzie można oglądać na stronach Nagrody Kolberga (http://www.nagrodakolberg.pl/), Instytutu Muzyki i Tańca (https://www.imit.org.pl/) oraz serwisów społecznościowych YouTube (https://www.youtube.com/user/IMITpolska) i Facebook (https://www.facebook.com/IMITpolska). Zapis transmisji będzie możliwy do odtworzenia także po zakończeniu gali. Z redakcją Pisma będzie też można się spotkać 18.09. na antenie TVP Kultura o godz. 18.15

W czasie uroczystości zostaną zaprezentowane efekty sesji plenerowych z udziałem laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga, w tym członków redakcji „Pisma Folkowego”. Już teraz na fanpage’u Instytutu Muzyki i Tańca można obejrzeć wybrane zdjęcia (https://www.facebook.com/IMITpolska/posts/3096223263793985) oraz nagrania filmowe z udziałem nagrodzonych, w tym redaktor naczelnej czasopisma, dr Agaty Kusto (Instytut Nauk o Kulturze UMCS) (https://www.facebook.com/IMITpolska/posts/3256927201056923).

Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana od 1974 roku osobom i organizacjom gromadzącym i popularyzującym wiedzę o kulturze tradycyjnej. Jest to największe w Polsce wyróżnienie dla ludzi i organizacji zajmujących się folklorem.

„Pismo Folkowe” jest periodykiem istniejącym nieprzerwanie od 1996 roku, wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. W tym roku ukaże się 150 numer dwumiesięcznika. Siedzibą redakcji od chwili powstania czasopisma jest Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Periodyk wywodzi się ze środowiska pasjonatów folkloru związanych z Orkiestrą św. Mikołaja. Jest to już drugi „Oskar” przyznany Orkiestrze. Po raz pierwszy otrzymała go w 2005 za działalność muzyczną i popularyzatorską. „Pismo Folkowe” opisuje i upowszechnia zjawiska związane z funkcjonowaniem kontynuowanej lub rekonstruowanej kultury tradycyjnej. Stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między pasjonatami folkloru i jego badaczami – etnologami, etnomuzykologami, kulturoznawcami, antropologami i in.

Pełną listę laureatów tegorocznej Nagrody im. Oskara Kolberga można znaleźć na stronie http://www.nagrodakolberg.pl/.

Dział: