Nagroda im. Oskara Kolberga dla „Pisma Folkowego”

Niezmiernie miło nam poinformować, że wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego „Pismo Folkowe” zostało uhonorowane Nagrodą im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej.

Konkurs organizowany jest od 1974 roku. Jego celem jest nagrodzenie osób i organizacji, które wzorem Kolberga gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej, co ma służyć jej udokumentowaniu, opracowaniu naukowemu, ochronie i zachowaniu. Jest najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru. Nie jest to pierwszy „Oskar” czasopisma. W 2003 roku otrzymało statuetkę Ludowego Oskara – główną nagrodę w kategorii wydawnictw w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne województwa lubelskiego.

W 2020 roku nabór zgłoszeń do Nagrody był ogłoszony i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem wydarzenia, w imieniu Ministra, był Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze), Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą w Warszawie. W 45. edycji konkursu w skład jury weszli etnografowie, etnomuzykolodzy i twórcy ludowi reprezentujący wiele instytucji związanych z kulturą ludową: Maria Baliszewska (etnomuzykolog – Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej), dr hab. Anna Weronika Brzezińska (etnograf, etnolog – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Violetta Wróblewska (folklorystka, badaczka kultury ludowej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Piotr Dahlig (etnomuzykolog – Uniwersytet Warszawski), Benedykt Kafel (etnograf – Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej STL), Waldemar Majcher (twórca ludowy – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych), Alicja Mironiuk Nikolska (etnograf – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko (etnograf – Kierownik Działu Etnografii w Muzeum Śląskim w Katowicach), Krystyna Wódz (etnograf – Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło), Dorota Ząbkowska (etnograf – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”), a siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Jego idea powstała w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionym wokół Orkiestry św. Mikołaja. Do końca 2019 roku wydano 145 numerów pisma. Przez 24 lata działalności stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Opisuje i upowszechnia przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym jej kontekstem. Od 2017 roku jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych (w ramach Mikołajek Folkowych) oraz współtworzy serię wydawniczą „EtnoBiblioteka”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą razem z nami  „Pismo Folkowe” - jako redaktorzy, autorzy, badacze, korektorzy, graficy i wielu, wielu innych... To nasza wspólna nagroda!

Dział: