Między światami – etnoilustracje

Fot. tyt. i w tekście Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli 14 marca otwarto wystawę Między światami – etnoilustracje. Magia obrzędów wiosennych. Projekt powstał w wyniku współpracy jej kuratorki, Moniki Michaluk, ze specjalistkami dzia­łu etnograficznego muzeum. Celem wystawy i wydarzeń towarzyszących jest zaznajomienie najmłodszych z sekretami obrzędów wiosenno-wielkanocnych oraz z opowieściami, przedmiotami i surowcami naturalnymi, które tym praktykom towarzyszyły. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 13 czerwca 2021 roku.

 

Między światami – etnoilustracje. Magia obrzędów wiosennych

Główny organizator: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Kurator, współtwórca: Monika Michaluk

Opieka merytoryczna, produkcja: Elżbieta Skromak, Beata Trybuła

Twórcy: Jan Puk, Michał Stachowiak, Bronisław Gap, Anna Rzeszut, Maria Kozłowa, Henryk Kurzyna

Aranż wystawienniczy: Agata Pinkosz

Patroni honorowi: Instytut im. Oskara Kolberga, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury

Patroni medialni: „Pismo Folkowe”, Kulturaludowa.pl

 

Fragmenty wywiadu z Moniką Michaluk, kurator wystawy. Rozmowa ukaże się w numerze 152-153.

Monika Michaluk o projekcie

Małgorzata Wielgosz: Jak powstała koncepcja wystawy?

Monika Michaluk: Przede wszystkim to projekt, który może pomóc szerzej otworzyć drzwi instytucji, aby zainicjować społeczną wymianę – wiedzy, umiejętności, ważnych narracji. Od dawna też obserwuję różne zjawiska związane z edukacją wczesnoszkolną, szczególnie te najnowsze. Zauważyłam, że dziś wiele mówimy o konieczności kształcenia kompetencji cyfrowych wśród dzieci, mniej zaś o potrzebie pogłębiania kompetencji, które w zasadzie są naszym dziedzictwem. To na przykład umiejętność wytworzenia czegoś samemu, co wiąże się między innymi z podstawową wiedzą o surowcach naturalnych i technikach wykonania. Według mnie dziś to właśnie praca rzemieślników i twórców ludowych, ich historie oraz wiedza mają szansę stać się zupełnie nowym doświadczeniem edukacyjnym dla najmłodszych. Muzea jako instytucje mogą odegrać tutaj znaczącą rolę poprzez wspieranie takich akcji, stając się tym samym ważnym ogniwem we współczesnej edukacji – łącznikiem między pokoleniami.

 

Monika Michaluk o celach wystawy

Jakie jeszcze cele edukacyjne realizuje wystawa Między światami – etnoilustracje?

Celem tej wystawy, oprócz zaproszenia najmłodszych do zabawy i do dawnego świata, jest zwrócenie uwagi na niekomercyjną ofertę, jaką tworzą rzemieślnicy i twórcy ludowi poprzez swoją pracę. To często już starsze osoby, które nie zawsze korzystają z nowoczesnych kanałów sprzedaży, takich jak na przykład internet czy media społecznościowe. Przez to dostęp do ich wyrobów może być dziś dla wielu z nas nieco utrudniony. Wystawa Między światami pokazuje, że to, co jest dziś eksponatem muzealnym, jednocześnie może być też przedmiotem pożądania, czyli zakupem. To ważna wiadomość dla zwiedzających, szczególnie, że czas poprzedzający Wielkanoc jest również okresem handlowym.

 

Monika Michaluk o idei przedsięwzięcia

Jak wyglądała współpraca z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy tym projekcie?

Po przedstawieniu koncepcji i idei całego przedsięwzięcia oraz ustaleniu ścieżki zwiedzania, a wyznaczają ją tematy poszczególnych etnoilustracji, wraz z etnografką, panią Elżbietą Skromak, zdecydowałyśmy o tym, czyje sylwetki zaprezentujemy na ekspozycji i jakie obiekty znajdą się na wystawie. Ta współpraca wzbogaciła mnie o nową wiedzę, ale też doświadczenia, bo historie i motywacje bohaterów wystawy są bardzo poruszające. Niektóre znajdują swoje odbicie w postaci fotograficznej, inne znowu – w filmowej odsłonie. To na przykład historia Jana Puka z Trześni czy opowieść Anny Rzeszut, twórców związanych z kulturą Lasowiaków. Z tych opowieści wyłaniają się portrety ludzi, którzy całe swoje życie związali z pasją i pielęgnowaniem własnego dziedzictwa.

 

Całą rozmowę Małgorzaty Wielgosz z Moniką Michaluk przeczytacie w numerze 152–153 „Pisma Folkowego”.