Melodie z borów, łąk, pól i znad wód

Melodie z borów, łąk, pól i znad wód. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki z Kaszub ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

Płyta prezentuje najstarsze nagrania wokalne i instrumentalne z terenów Kaszub, zarejestrowane po 1945 roku. Łącznie to aż 99 utworów. Książeczka dołączona do płyty zawiera obszerny komentarz etnomuzykologiczny dr Jacka Jackowskiego, transkrypcje tekstów pieśni w języku kaszubskim wraz z ich tłumaczeniami na polski, a także sylwetki wybranych wykonawców.

ISPAN Folk Music Collection ISPAN CD 004, 2016

ISBN 978-83-65630-33-9

ISBN 978-83-65631-08-4