Mediatyzacja pamięci - program konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediatyzacja pamięci”

Akademickie Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka UMCS / platforma ZOOM

Lublin, 7–8 grudnia 2023

 

PROGRAM

 

7 grudnia 2023

8.30–9.00 Otwarcie konferencji (Mała Sala Widowiskowa)

 

9.00–11.00 Panel dyskusyjny (Mała Sala Widowiskowa)

Prowadzenie: dr Przemysław Wiatr (UMCS, Lublin)

Uczestnicy: red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin), dr hab. Serhij Danyłenko, prof. KNU (KNU im. Tarasa Szewczenki, Kijów), dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

 

11.00–12.00 Przerwa obiadowa

 

12.00–13.40 Sekcja 1: Mediatyzacja historii w Ukrainie w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej / Медіатизація пам’яті в Україні під час російсько-української війни (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: prof. dr hab. Walenty Baluk (UMCS, Lublin), Проф. Микола Дорошко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ)

12.00–12.20 Проф. Сергій Даниленко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ), Медіа у час війни та формування національної пам’яті в Україні

12.20–12.40 Доц. Олена Шевченко (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ), Mediatization of history: the Ukrainian context

12.40–13.00 к.ф.н. Надя Гергало – Домбек (УМКС, Люблін), Медійний дискурс дерусифікації та деколонізації України

13.00–13.20 Наталя Нечаєва-Юрійчук (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), Медіатизація історії в українсько-польських відносинах

13.20–13.40 Dyskusja

 

13.40–14.00 Przerwa kawowa

 

14.00–15.20 Sekcja 2: Pamięć i przeszłość kulturowa (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

14.00–14.20 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń), Przeszłość kulturowa w dawnych przekazach ludowych

14.20–14.40 dr Katarzyna Kraczoń (UR, Rzeszów), Gesty rytualne jako znaki pamięci kulturowej

14.40–15.00 mgr Martyna Valkov-Mazur (KUL, Lublin), Uchwycić nieuchwytne, czyli o sposobach zapisu i przekazywania tańca w przeszłości oraz współcześnie

15.00–15.20 Dyskusja

 

15.20–15.40 Przerwa kawowa

 

15.40–17:20 Sekcja 3: Praca z tekstem o przeszłości (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń)

15.40–16.00 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN (UKEN, Kraków), Historyk a archiwum społeczne. Kilka uwag praktyka

16.00–16.20 dr Damian Gocół (UMCS, Lublin), Warsztat językoznawcy w pracy z tekstem historii mówionej

16.20–16.40 mgr Józef Markiewicz (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa), Praktyka historii mówionej w muzeum historycznym – przypadek Muzeum POLIN. Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie

16.40–17.00 mgr Justyna Szablewska (UWr, Wrocław), Archiwa OSP w województwie dolnośląskim jako archiwa społeczne

17.00–17.20 Dyskusja

 

8 grudnia 2023

9.00–10.20 Sekcja 4: Pamięć w słowie, dźwięku i obrazie (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: dr Beata Maksymiuk-Pacek (UMCS, Lublin)

9.00–9.20 mgr Katarzyna Nakonieczna (UMCS, Lublin), Dla przyszłości jedno spojrzenie wstecz – dźwiękowe narracje o powodzi tysiąclecia

9.20–9.40 mgr Patrycja Winiarczyk (UMCS, Lublin), Jak twórcy filmowi (re)konstruują przeszłość – formy wizualizacji pamięci w filmie „Zupa nic”

9.40–10.00 lic. Julia Pietras (UMCS, Lublin), Pamięć tradycji w najnowszej adaptacji filmowej powieści Władysława St. Reymonta „Chłopi”

10.00–10.20 Dyskusja

 

10.20–10.40 Przerwa kawowa

 

10:40–12:00 Sekcja 5: Językowo-kulturowy obraz przeszłości (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

10.40–11.00 mgr Łukasz Makowski (Grupa n obrotów), Pamięć o najazdach tatarskich na przykładzie pieśni ze zbiorów Oskara Kolberga

11.00–11.20 mgr Mariusz Maciak (UMCS, Lublin), Reportaż jako pomnik pamięci. Wokół Zamalowanych okien Anny Liminowicz

11.20–11.40 lic. Maksymilian Rębisz (absolwent UAM), Odkrywanie obrazu sosny w języku norweskim

11.40–12.00 Dyskusja

 

12.00–13.00 Przerwa obiadowa

 

13.00–15:00 Sekcja 6: Mediatyzacja współczesnego folkloru (Sala Coworkingowa)

Prowadzenie: dr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

13.00–13.20 dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (UMCS, Lublin), Tradycyjny folklor w mediach

13.20–13.40 lic. Klaudia Korpysa (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: wielkanocne barabanienie

13.40–14.00 lic. Małgorzata Adamczyk (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Wawrzyńcowe hudy

14.00–14.20 lic. Dawid Kobylański (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Pokłon feretronów

14.20–14.40 Maria Pisarska (UMCS, Lublin), Tradycja a współczesność: Kolędowanie z kozą

14.40–15.00 Dyskusja

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Walenty Baluk (ISM UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (IJP UŚ, Katowice)

prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)

dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (EUROREG UW, Warszawa)

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN (IHiA UKEN, Kraków)

 

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)

dr Agata Kusto (INoK UMCS)

dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

dr Beata Maksymiuk-Pacek (INoK UMCS) – sekretarz konferencji

 

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego