Maria Pomianowska & przyjaciele Moniuszko z 1000 i jednej nocy

Hasło: "Moniuszko na 6 kontynentach" to kompleksowy projekt Fundacji związany z rokiem Moniuszkowskim. Jak powiedziała Maria Pomianowska, współautorka projektu, będzie to próba spotkania międzykulturowego, którego główną osią są wybrane dzieła wielkiego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Przyjęty projekt będzie mieć również znaczenie dla rozwoju kultury muzycznej poprzez unikalność repertuaru i koncepcję nagrania. Zaproponowane utwory na płycie CD/DVD zawierać będą unikalne aranżacje znanych i tych nowo odkrytych pieśni Moniuszki z wykorzystaniem instrumentarium etnicznego świata, muzyki klasycznej i muzyki ludowej. To wyjątkowe połączenie tradycji muzycznej sześciu kontynentów  z wybranymi utworami Moniuszki.
 
Wspólny projekt  Fundacji i Marii Pomianowskiej "Moniuszko z 1000 i jednej nocy" został już entuzjastycznie przyjęty i będzie przedstawiony 5 maja br. jako kluczowy w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej - Stanisława Moniuszki. Od roku 2019 planowane są trasy koncertowe w kraju i za granicą. Na płycie usłyszymy 14 utworów w aranżacji Marii Pomianowskiej, video z sesji nagraniowych, obszerną biografię Stanisława Moniuszki, biografie autorki projektu i uczestniczących artystów.