Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze

Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.

Proponowane zagadnienia:

  • geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
  • ludowy styl artystyczny;
  • sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem;
  • sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm;
  • ludowe inspiracje w sztuce współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno;
  • literatura chłopska i literatura o chłopstwie;
  • ludowy obraz świata w sztuce.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy przesłać do 30 października 2019 roku na adres: etnobiblioteka2019@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii,
w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

 

Komitet honorowy:

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)

Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji:

Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Poniżej zaproszenie i formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Pobierz plik RTF

Pobierz plik docx