Lemko Tower To je ta... jedyna

 Pomysł utworzenia kapeli folkowej Lemko Tower wyrósł z naturalnej potrzeby wyrażania siebie przez muzykę korzeni. Nie bez znaczenia jest ciągle żywy wśród Łemków zwyczaj wspólnego śpiewania oraz fakt, że muzyka łemkowska jest popularna nie tylko w kręgu mniejszości narodowych. Zespół został założony przez ks. Artura Grabana w 2005 r. Nagrał on wówczas pierwszą płytę „Kolady”, na której znalazło się 10 kolęd w nowych folkowych aranżacjach. W tym roku zespół wydał już piąty album, na którym znajduje się dziesięć utworów – i tych tradycyjnych, i autorskich.