Krytyka muzyczna 2.0 – World Music

2 października upływa termin naboru wniosków do szóstej edycji programu IMiT „Krytyka muzyczna 2.0”, która odbędzie się podczas Targów Muzyki Świata WOMEX 2017 (World Music Expo) w Katowicach.

Program „Krytyka muzyczna 2.0” adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Udział w tegorocznej edycji programu obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach i wydarzeniach w ramach Targów Muzyki Świata WOMEX 2017 w dniach 25–29 października br. oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów.

Wykład inauguracyjny wprowadzający w tematykę World Music i krytyki muzycznej wygłosi dr Łukasz Smoluch. Warsztaty poprowadzi Ewelina Grygier.

Partnerami Instytutu Muzyki i Tańca przy realizacji tegorocznej edycji programu „Krytyka muzyczna 2.0” są Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek i Pismo Folkowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”.

Na zdjęciu kadr z filmu "Instrumenty z duszą".