Korzenie i Skrzydła - rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 5 kwietnia 2022 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Konkurs zorganizowany został przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Przyznano po trzy nagrody w dwóch kategoriach: prace magisterskie i prace doktorskie. Ponadto uhonorowano promotorów prac, które zajęły I miejsce.
 
W kategorii prace doktorskie nagrody otrzymali:

I miejsce
dr Marcela Szymańska
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO
Rok obrony: 2021

II miejsce
dr Gabriela Gacek
Tytuł pracy: Tradycje muzyczne górali kliszczackich
Afiliacja: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
Rok obrony: 2019

III miejsce
dr Kamila Sawka-Adamczyk
Tytuł pracy: Wicynianie na Śląsku. Pamięć o utraconej wsi podolskiej
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO
Rok obrony: 2021

W kategorii prace magisterskie nagrody otrzymali:

I miejsce
mgr Alicja Habza
Tytuł pracy: Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk o Sztuce, Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Promotor: dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Rok obrony: 2020

II miejsce
mgr Grzegorz Sikora
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Promotor: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
Rok obrony: 2021

III miejsce
mgr Jagoda Wlazło
Tytuł pracy: Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Promotor: dr Iwona Pielesiak
Rok obrony: 2019

Ze względu na bardzo ważną rolę w procesie tworzenia pracy magisterskiej oraz doktoranckiej, jaką stanowi wsparcie promotora, Instytut jako organizator konkursu, postanowił uhonorować również promotorów prac nagrodzonych pierwszą nagrodą. Otrzymali ją dr hab. Dorota Świtała-Trybek prof. UO oraz dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL.

Serdecznie gratulujemy!