Konkurs Stara Tradycja 2017

Ogłaszamy nabór zgłoszeń do siódmej edycji Konkursu Stara Tradycja organizowanego przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017.Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel czerpiących ze źródeł polskiej muzyki ludowej.Celem konkursu jest  promowanie kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.Nagrodą w konkursie będzie występ na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 18 kwietnia w Warszawie. Przewidziana jest również nagroda publiczności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz oraz przesłać 3 utwory konkursowe. Laureatów wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa muzycznego.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2017.Koncert Finałowy odbędzie się 18 kwietnia 2017 w Warszawie. 

http://festivalmazurki.pl/konkurs-stara-tradycja-2017/

Dział: