Konkurs na Dziecięcy Plakat Festiwalowy

Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie na Dziecięcy Plakat związany z 52. Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Zachęcamy do
zaprezentowania własnej twórczości, a także do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą podhalańską, również sztuką tworzenia plakatu.

Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat wartości swoich korzeni i tożsamości, nabywanie wiedzy dotyczącej bogactwa kultury tradycyjnej, są priorytetami w działalności placówek kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu są obrzędy związane z pracami w polu, a także z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków.

* Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
* Nabór prac trwa do 15.05.2020r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 3.08.2020 roku podczas otwarcia wystawy w Parku Miejskim. O szczegółowym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu konkursu przez Jury.
* Prace prosimy składać w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, do dnia 15.05.2020 r. w godz. 9.00 do 17.00 od wtorku do piątku, z dopiskiem "Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy"

Regulamin i formularz zgody na udział dziecka w konkursie można znaleźć tutaj: https://www.zakopane.pl/strefa-miejska/aktualnosci/aktualnosci-zwykle/ma...

 

Dział: