Kongres Kultury Regionów

Zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń poruszających tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Kongres Kultury Regionów! W tym roku spotkamy się w Nowym Sączu w dniach 25-28 października.

Organizowany od 2015 roku przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu KONGRES KULTURY REGIONÓW jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, inspirującym spotkaniem teoretyków i praktyków z różnych dziedzin kultury i nauki, ludzi samorządu i autorytetów lokalnych. Rokrocznie porusza się tutaj tematy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie kontynuacją rozpoczętego w zeszłym roku cyklu „Żywioły Dziedzictwa” i przebiegnie pod egidą męskości wyrażonej w myśli przewodniej W PŁOMIENIACH.

Wśród gości VIII KKR znajdą się m.in.: Joanna Krauze de Lendorff – reżyserka i scenarzystka, wiceprzewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich, prof. dr hab. Józef Kąś – językoznawca, dialektolog, autor 12-tomowego „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”, dr hab. Iwona Rzepnikowska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. nadzw. Michał Drożdż – prof. UPJPII, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, socjolog, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, dr Mirosław Kuklik – regionalista, b. dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, członek stowarzyszenia Res Carpathia oraz Monika Gubała – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy nad VIII Kongresem Kultury Regionów objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ks. dr hab. Robert Tyrała – prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a partnerami Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Tegoroczny Kongres wspierają również: Piwniczanka, Winiarnia Sądecka oraz Zakład Gastronomiczny Raj.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW trwa do 19 października godz. 12:00.

Szczegóły na stronie wydarzenia: kultura-regionow.pl