Konferencja "Wesele. Między przeszłością a teraźniejszością"

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wesele. Między przeszłością a teraźniejszością”

17 sierpnia (sobota), godz. 09:15
Willa Czerwony Dwór, Zakopane, ul. Kasprusie 27
Patronat naukowy: Uniwersytet Jagielloński

Wesele to jeden z obrzędów rodzinnych o dużej randze społecznej, zwłaszcza w tradycyjnej społeczności wiejskiej. Obudowane szeregiem symbolicznych gestów i
utrwalonych tradycją zachowań stanowiło początek istnienia nowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Nieodłącznym elementem wesela były pieśni – zarówno obrzędowe, jak i niezwiązane z obrzędem a towarzyszące tańcom.
Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że pełne symboliki formy obrzędowe straciły swój pierwotny sens a niektóre przeobraziły się w formę ludyczną. Nadal jednak z weselem wiążą się określone zwyczajem zachowania i normy, mocno zróżnicowane w zależności od regionu i kultury. Zanikowi tradycyjnych form towarzyszą próby ożywiania ich na scenie, żeby choć w ten sposób pokazać fragment minionej rzeczywistości i dać świadectwo więzi łączących członków lokalnych społeczności.
Konferencja służyć będzie poznaniu bogactwa i różnorodności tradycji weselnych, a także refleksji nad kierunkiem i zakresem zmian kulturowych, które w tym
zakresie zachodzą.

Więcej informacji: http://festiwale.zakopane.pl/2019/festiwal-folkloru/aktualnosci/wesele-m...