Konferencja - Tradycja

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Tradycja i jej współczesne wymiary, która odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest analiza tradycji pod kątem jej współczesnych wymiarów. Na tle postępującej globalizacji, rozwoju technicznego i technologicznego szczególne ważna jest dyskusja na temat miejsca tradycji. Nowe odczytywanie tradycji jest istotnym wyznacznikiem badawczym dla interdyscyplinarnie pojmowanej humanistyki łączącej różne perspektywy naukowe.

Zaproszenie na Konferencje adresowane jest do pracowników naukowych, studentów, doktorantów kierunków humanistycznych i społecznych, przedstawicieli instytucji kultury oraz pasjonatów tematu.

Obszary tematyczne Konferencji

Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Historia polskiej myśli pedagogicznej i edukacji
Folklor, folkloryzm, folk
Pamięć i dziedzictwo
Sztuka ludowa
Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury
Tradycja a religia
Przekazywanie tradycji w instytucjach oświatowych
Tradycja a nowoczesność

Rejestracja trwa do 18 maja 2018 r. Więcej szczegółowych informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-tradycja.pl

oraz na Facebooku:  https://www.facebook.com/Konferencja.Tradycja