Konferencja: "Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

 

 

 

 

Pod patronatem medialnym „Pisma Folkowego” odbędzie się w Lublinie w dniach 7–8 grudnia 2017 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.  Jej organizatorzy, na czele z Zakładem Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przyjęli do programu blisko 40 referatów z całej Polski m.in. na temat festiwali i przeglądów folkloru autentycznego i przetworzonego czy nagród związanych z kulturą tradycyjną. Referenci zapowiedzieli refleksję naukową nad zjawiskami muzycznymi, teatralnymi, obrzędowymi (jak przeglądy kolędnicze),  kulinarnymi czy stricte werbalnymi (jak konkursy opowiadaczy). Zaznacza się m.in. blok rozważań o definicji festiwalu i metodologii jego wieloaspektowych badań, ale także o wpływie przeglądów i konkursów na kształtowanie tożsamości lokalnej, na zachowanie ginących gatunków folkloru, żywej tradycji muzycznej i gwary oraz o festiwalach w aspekcie komunikacji międzykulturowej. Usłyszymy referaty na temat przeglądów i konkursów w Kazimierzu, Poznaniu, Ziemi Kaliskiej, Lublinie, Tarnogrodzie, Rabce-Zdroju, Domachowie, Przysusze, Raciborskiem, Zbąszyniu, Jabłonkowie itd. Wygłoszą je m.in. J. Bartmiński, J. Ługowska, P. Dahlig, M. Buchowski, J. Adamowski, W. Kuligowski. Przewidziano dwudniowe obrady oraz wizytę studyjną uczestników konferencji na wydarzeniach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (8 grudnia). Konferencję patronatem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji  

 

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin, TKT Ziemi Lubelskiej (K_Smyk@wp.pl)

dr Anna Weronika Brzezińska

Zarząd Główny PTL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (awbrzez@amu.edu.pl)

dr Mariola Tymochowicz

Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (mariolate@wp.pl)