Kondolencje

W Wielki Piątek 15 kwietnia 2022 roku odeszła Monika Wójtowicz, Mama redaktor naczelnej „Pisma Folkowego”, dr Agaty Kusto. Pani Wójtowicz urodziła się w 1931 roku. Była świadkiem okresu II wojny światowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i transformacji ustrojowej. Jej wspomnienia są dostępne w archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

https://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/W%C3%B3jtowicz%2C_Monika_%281...

Jako Redakcja i Współpracownicy „Pisma Folkowego” łączymy się w żalu.

Dział: