Gawędy o kulturach 2016 - konferencja

6 sierpnia 2016 w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku w ramach XXVI Muzycznych Dialogów nad Bugiem odbędzie się konferencja popularnonaukowa z cyklu „Gawędy o kulturach”. Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz GOKSiR w Mielniku.

 PROGRAM:

12.00 Otwarcie konferencji

12.20 mgr Damian Gocół (IFP UMCS), Pamięć – historia – dziedzictwo kulturowe

12.40 dr Joanna Szadura (IFP UMCS), Korowaj mielnicki na tle tradycji słowiańskiej

13.00 inż. Anna Szpura (regionalista, przedstawiciel gminy Stara Kornica), Korowaj weselny – tradycja ocalona od zapomnienia

13.20 mgr Cezary Nowogrodzki (Fundacja Promocji Kultury i Edukacji im. Jerzego Illinicza, Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne TŁOKA), Na pograniczu światów… Sylwetki laureatów nagrody Kolberga z okolic Białej Podlaskiej

13.40 Projekcja filmu Malarz natury

Sylwetka malarza-amatora z Podlasia, Bazylego Albiczuka. Reżyseria Radosław Sobecki; scenariusz Radosław Sobecki, Ryszard Blaźniak; zdjęcia Stefan Piłat. Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź) 1985.

13.50 Dyskusja

14.00-14.20 Przerwa

14.20 mgr Ewelina Krzykała (IFP UMCS Lublin), Gawęda o kwiecie paproci w ujęciu Józefa Ignacego Kraszewskiego

14.40 mgr Sylwia Zubrzycka (IFiS UMCS Lublin), Rumiankowa, jagodowa, chlebowa… Czyli rzecz o wioskach tematycznych

15.00 mgr Damian Gocół (IFP UMCS Lublin), Joanna Jastrzębska (SKNE UMCS Lublin), Przyjemne z pożytecznym. Podsumowanie pięciu lat współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Gminą Mielnik

15.20 Dyskusja

15.30 Promocja tomu Gawędy o kulturach II, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Wydaw. Polihymnia, Lublin 2016.

Książka jest pokłosiem cyklu konferencji „Gawędy o kulturach” organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Tematyka artykułów dotyczy szeroko rozumianej kultury i jej różnych przejawów w życiu codziennym, języku i obrzędowości. Znaczna część publikacji poświęcona jest wschodniej Polsce, a szczególnie Podlasiu i okolicom Mielnika.

 

Konferencji towarzyszy wystawa Skarby Kultury Podlasia i Polesia. Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga.

Wystawa przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Przedstawia sylwetki wszystkich 10 laureatów nagrody Kolberga z okolic Białej Podlaskiej, którzy ją otrzymali w ciągu 40 lat od jej ustanowienia w 1974 roku. Kurator wystawy – Cezary Nowogrodzki; praca zbiorowa, wykonano ze środków GOK w Łomazach.

Dział: