Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność

zapraszamy na sesję naukową „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność”. Wydarzenie, odbywające się z okazji 140 rocznicy wynalezienia fonografu, organizowane jest przez Samodzielne Koło Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Sekcję Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Sesja naukowa odbędzie się 25-26 września 2018 r. w Instytucie Sztuki PAN (Warszawa, ul. Długa 28). 

Referaty wygłoszą: Bartłomiej Gembicki, Weronika Grozdew-Kołacińska, Ewelina Grygier, Jacek Jackowski, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Ireneusz Janik, Beata Maksymiuk-Pacek, Olaf Michalski, Małgorzata Polańska, Irena Poniatowska, Jan Popis, Anna Rutkowska, Karolina Skalska oraz Kinga Strychacz-Bogacz. 

W trakcie sesji odbędzie się prezentacja fonografów z kolekcji Jerzego Gogacza. 

Szczegółowy program zostanie rozesłany z początkiem września.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 września br., a w razie pytań i wątpliwości o kontakt z sekretarzem konferencji za pośrednictwem poczty elektronicznej: urodzinyfonografu@gmail.com

Dział: