Folklor po Edisonie

Konferencja jest częścią XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Jest to drugie spotkanie w cyklu poświęconym kulturze tradycyjnej. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:
- Wpływ rozwoju technologicznego (narzędzia utrwalania dźwięku i obrazu, nośniki
danych, środki komunikacji) na przekształcenia, rozumienie i badanie folkloru.
- Folklor a pierwotna i wtórna oralność.
- Muzyka tradycyjna w kontekście nowych technologii.
- Kultura tradycyjna a intermedialność współczesnej popkultury.
- Folklor w dobie Internetu, e-folklor.
- Formy folkloru XXI wieku.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: folklorpoedisonie2017@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

Komitet organizacyjny
Dr Joanna Szadura (IFP UMCS)
Dr Agata Kusto (IM UMCS)
Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)
Mgr Beata Zielonka (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji
Alicja Kiełczewska (SKNE UMCS)

Facebook: https://web.facebook.com/events/497925520568050