Folk - folklor - folkloryzm - program konferencji

Folk – folklor – folkloryzm

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”
Lublin, 10–11 grudnia 2020

Konferencja zdalna – platforma Zoom

 

10 grudnia 2020

9.00–10.00 Otwarcie konferencji

Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

Introdukcja na dwie ligawy lubelskie – wykonawcy: Lubomir Ziółek z Krężnicy Jarej (Lubelskie); Przemysław Żarnowski z Motycza (Lubelskie)

Prof. dr hab. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Kurator Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS

Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Koordynator XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

 

10.00–12.30 Dyskusja panelowa „Folk – folklor – folkloryzm”

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin)

Eksperci: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Piotr Dahlig (IS PAN, Warszawa), prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS, Lublin), dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ, Katowice), dr hab. prof. UMK Piotr Grochowski (UMK, Toruń), red. Maria Baliszewska (RCKL, Warszawa)

12.00–12.30 Dyskusja

12.30–13.30 Przerwa obiadowa

 

13.30–14.45 Sekcja 1: Folklor dziś – interpretacja i ochrona

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

13.30–13.50 prof. dr hab. Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno), Ludowość i jej funkcje w społeczeństwie wielojęzycznym i wielokulturowym

13.50–14.10 mgr Agnė Aleksaitė (Institute of the Lithuanian Language, Wilno), mgr Rita Urnėžiūtė (Science and Encyclopaedia Publishing Centre, Wilno), Creative Responses to COVID-19 Pandemic in Lithuania: from Neologisms to Reinterpretation of Folklore

14.10–14.30 mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), Niematerialne dziedzictwo w dobie pandemii COVID-19: wyzwania i rozwiązania (na przykładzie Polski i Białorusi)

14.30–14.45 Dyskusja

14.45–15.00 Przerwa kawowa

 

15.00–16.55 Sekcja 2: Folklor regionów świata – dziedzictwo i jego wykorzystanie

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

15.00–15.20 prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Metaphors of Independence in Folk Songs from Corsica and Sicily

15.20–15.40 MA Letícia Porto Ribeiro (Universidade Federal do Acre) & prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Víctor Jara and the representation of work and socialism in “El Arado”

15.40–16.00 MA Micas Orlando Silambo (Universidade Federal da Paraíba, PhD University of Leeds) & prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Coloniality of Knowledge and Ethnomusicological Research: Decolonizing the Terminology of the Mbira

16.00–16.20 mgr Justyna Michniuk („Pismo Folkowe”, Cottbus/Chóśebuz), Elementy folkloru Serbołużyczan w wybranych broszurach informacyjnych o Spreewaldzie. Autentyczne tradycje czy turystyczne widowisko?

16.20–16.40 mgr Werner Meschkank-Měškank (Wendisches Museum/Serbski muzej, Cottbus/Chóśebuz), Proces reaktywacji języka połabskiego oraz słowiańskich tradycji i folkloru w Wendlandzie (północno-wschodnie Niemcy). Wyzwania i perspektywy

16.40–16.55 Dyskusja

16.55–17.10 Przerwa kawowa

 

 

17.10–18.25 Sekcja 3: Muzyka tradycyjna wczoraj i dziś

Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

17.10–17.30 dr Mariusz Pucia (UO, Opole), Perypetie śląskiej koronki na chuście albo granice w muzyce tradycyjnej

17.30–17.50 mgr Agata Tkaczyk (KUL, Lublin), Folklor – kontynuacja. Na przykładzie kapel ludowych na Rzeszowszczyźnie

17.50–18.10 mgr Łukasz Makowski (absolwent UMK, Toruń; badacz niezależny), Problem autentyczności dziedzictwa niematerialnego na przykładzie muzyki tradycyjnej. Spojrzenie konserwatorskie

18.10–18.25 Dyskusja

18.25–18.40 Przerwa kawowa

 

18.40–20.00 Sekcja 4: Obraz świata w tekstach folkloru i ich współczesnych interpretacjach

Prowadzenie: mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

18.40–19.00 Filip Koperski (UMCS, Lublin), Obraz kowala w bożonarodzeniowej kolędzie Najświętsza Maryja Panna po świecie chodziła

19.00–19.20 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (UMCS, Lublin), Problem szacunku dla kobiet w świetle wybranych tekstów współczesnych muzyki folkowej. Na przykładzie repertuaru grupy „Same Suki”

19.20–19.40 Adrian Grzesiuk (UMCS, Lublin), To, co nasze jest najlepsze, jest, bo nasze jest. Obraz kobiety w utworze Donatana i Cleo „My, Słowianie”

19.40–20.00 Dyskusja

20.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

 

11 grudnia 2020

9.00–9.30 Z historii profesjonalizacji nurtu folkowego w Polsce. 150 numer „Pisma Folkowego”

Prowadzenie: dr Agata Kusto

 

9.30–11.05 Sekcja 5: Od folkloru do kultury popularnej

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (UO, Opole)

9.30–9.50 mgr Lidia Biały (KUL, Lublin), Działalność Marii i Józefa Dziedziców – folklor czy folkloryzm?

9.50–10.10 mgr Aya Lidia Al Azab (KUL, Lublin), Muzyka bluesowa – folklor, folk czy muzyka popularna?

10.10–10.30 mgr Taras Paska (UMCS, Lublin; Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), Ruch etnofestiwalowy na Huculszczyźnie

10.30–10.50 mgr Agata Krajewska (UŚ, Katowice), „Hasztag folk" czyli o transformacjach tradycyjnej muzyki ludowej w Polsce

10.50–11.05 Dyskusja

11.05–11.20 Przerwa kawowa

 

11.20–12.55 Sekcja 6: Folklor – ciągłość i zmiana

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin)

11.20–11.40 mgr Ewa Kuszewska (KUL, Lublin), Rola folkloru w rozwoju mowy małego dziecka. Tradycja i jej przemiany

11.40–12.00 mgr Beata Maksymiuk-Pacek (UMCS, Lublin), Folkloryzm współczesnego wesela

12.00–12.20 mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (UMCS, Lublin), Regionalne czy ogólnopolskie? Wybrane wzory ludowe w kulturze współczesnej i świadomości młodych Polaków

12.20–12.40 mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), „Kutno okrutne?” – rekonstrukcja czy destrukcja rzeźby ludowej?

12.40–12.55 Dyskusja

12.55–14.00 Przerwa obiadowa

 

14:00-15:35 Sekcja 7: Folklor w czasach popkultury

Prowadzenie: mgr Magdalena Wołoszyn (UMCS, Lublin)

14.00–14.20 mgr Ewa Kozik (UŚ, Katowice), Mit o złym uchodźcy z Bliskiego Wschodu w folklorze internetowym

14.20–14.40 mgr Gracja Grzegorczyk (UMCS, Lublin), Współczesny horror folklorystyczny. Przykład twórczości Roberta Eggersa

14.40–15.00 mgr Patrycja Szura (UMCS, Lublin), Funkcja folkloru w reklamie na przykładzie kampanii Oleju Kujawskiego

15.00–15.20 Martyna Żydek (UMCS, Lublin), Koronawirus to ściema? COVID-19 w opiniach internautów

15.20–15.35 Dyskusja

15.35–16:00 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji: prof. dr hab. Piotr Dahlig

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Patronat: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze