Folk – folklor – folkloryzm

Ogólnopolska konferencja naukowa „Folk –folklor – folkloryzm” odbędzie się w dniach 10–11 grudnia 2020 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią jubileuszowego XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.

Tematyka spotkania jest z jednej strony rozwinięciem problematyki poruszonej w czasie konferencji „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze” (Lublin, 29 listopada 2019), z drugiej – „Lubelskiej rozmowy o folkloryzmie”, która odbyła się w „Chatce Żaka” 13 grudnia 1983 roku (treść dostępna w piśmie „Literatura Ludowa” 1987, R. XXXI, nr 4–6, s. 73–103). W czasie XXX edycji Mikołajek Folkowych chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób po 37 latach, w nowej sytuacji kulturalnej, społecznej i politycznej zmieniła się relacja między folkiem, folklorem i folkloryzmem? Na ile aktualne pozostają opinie i ustalenia sprzed prawie czterech dekad? Jak dziś powinniśmy definiować „folk”, „folkloryzm” i „folklor”, jak wyznaczać granice tych pojęć?

Proponowane zagadnienia:

  • folk, folklor, folkloryzm – problemy definicyjne i granice pojęć,
  • korzenie i inspiracje folku i folkloryzmu,
  • geneza i rozwój ruchu folkowego,
  • współczesne inspiracje folklorem (np. w sferze dizajnu, muzyki, kultury, języka),
  • problem „autentyczności” współczesnego folkloru i inspirowanej nim sztuki,
  • ludowość i myślenie typu ludowego w społeczeństwie ponowoczesnym.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy przesłać do 9 listopada 2020 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

 

Komitet honorowy:

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)

Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji:

Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

 

Patronat: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze