Dziedzictwo Romów - ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. ,,Dziedzictwo Romów - ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego", opublikowanej na stronie Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa: https://www.fundacjapd.pl/116a
Wystawa prezentuje zbiory Pawła Lechowskiego, stanowiące jedną z największych polskich prywatnych kolekcji poświęconych Romom. Wystawa podzielona jest na osiem części, przedstawiających różnorodną problematykę: życie taborowe, profesje (m.in. kowalstwo, kotlarstwo, blacharstwo, jubilerstwo, drzewiarstwo, wróżbiarstwo), stroje, elementy religijności, historię migracji rumuńskich Romów do Polski, przykłady sztuki plastycznej tworzonej przez Romów i sztuki ,,gadziów”, której tematem są Romowie.
Paweł Lechowski, znany w środowisku etnolog i cyganolog, od lat 60. XX wieku gromadzi artefakty mniejszości romskiej pochodzące z Polski oraz innych krajów Europy, głównie Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Ukrainy. Przedstawiana kolekcja stanowi pasję życia kolekcjonera i zawiera kilka tysięcy fotografii i filmów, wiele starych rycin, obrazów, strojów oraz przedmiotów związanych ze sztuką, profesjami i codziennym życiem Romów.
Organizowana wystawa online prezentuje łącznie 100 ilustracji, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja podejmująca różne aspekty tego dziedzictwa. Teksty zawierają często mało znane,  a czasem zupełnie nowe treści dotyczące dziedzictwa kulturowego  mniejszości romskiej. Wirtualnej wystawie towarzyszy prezentacja  historii twórcy kolekcji wzbogacona zdjęciami artefaktów pochodzących z jego kolekcji. Zawiera też  krótki biogram twórcy kolekcji. Znajdują się one na głównej stronie kolekcji Pawła: https://www.fundacjapd.pl/pawel-lechowski
Nadzór merytoryczny nad wystawą pełni pani dr hab. Ewa Kocój, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Kultury UJ).
Organizację wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura w sieci".  Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa.
 
Dział: