Barwy nadpopradzkiej nuty

Na niniejszej płycie zaprezentowano wybrane historyczne nagrania archiwalne muzycznego folkloru górali nadpopradzkich ze Zbiorów Fonograficzych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest to pierwsze wydawnictwo w ramach regionalnej serii ISPAN Folk Music Collection poświęcone niewielkiej etnograficznej grupie, w tym wypadku grupie polskich górali karpackich, tak zwanych czarnych górali, zamieszkujących centralną część Beskidu Sądeckiego, tereny polskiej części doliny Popradu i Puszczy Karpackiej skupione wokół miejscowości: Piwniczna, Rytro (pogranicze z Lachami sądeckimi), Łomnica, a także Głębokie, Kokuszka, Sucha Struga i Młodów.

Wobec niewielkiej – w porównaniu z innymi grupami polskich górali, np. Podhalanami czy Orawianami – ilości dostępnej najstarszej dokumentacji fonograficznej, twórcy prezentowanego wyboru nagrań skupili się zwłaszcza na wątkach mało dziś znanych, być może zapomnianych i, zapewne, charakterystycznych dla tej części wschodniego pasma Beskidu Sądeckiego.

Booklet zawiera charakterystykę wybranych wykonawców i grup muzycznych.

 

Płyta powstała w ramach projektu Nadpopradzka Szkoła Dawności. Od przedszkola do seniora  realizowanego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.