Artykuły z działu: Zapraszamy

Najstarsze nagrania polskiej muzyki ludowej w Internecie

83 (październik 2009) Dział: Zapraszamy To jest pełna wersja artykułu!

Od 2006 r. w Instytucie Sztuki PAN podjęto systematyczne prace nad digitalizacją oraz opracowaniem Zbiorów Fonograficznych - największej i najstarszej w Polsce kolekcji nagrań polskiej muzyki tradycyjnej. Celem podjętych działań jest przede wszystkim zabezpieczenie unikatowej kolekcji liczącej ok. 130 tys. nagranych pieśni i melodii instrumentalnych. Równie istotnym celem jest opracowanie zdigitalizowanych dokumentów i upowszechnienie ich poprzez wirtualizację jak największemu gronu odbiorców. Oprócz prac nad serią wydawnictw płytowych , prezentujących naszym zdaniem najpiękniejsze i najcenniejsze przykłady muzyczne nagrania upowszechniane są również w Internecie.

Muzyka w Muzeum

31 (listopad 2000) Dział: Zapraszamy To jest pełna wersja artykułu!

Z początkiem nowego tysiąclecia w Warszawie ruszył cykl imprez pod nazwą „Muzyka w Muzeum”. Odbywające się każdego miesiąca koncerty w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (ul. Kredytowa 1) poświęcone są szeroko rozumianej niezależnej scenie folkowej. Zależy nam na zaprezentowaniu „prawdziwków”, muzykantów, kuglarzy z Polski i zagranicy oraz zespołów dalekich od cepelii, agrarnej ortodoksji, odpornych na plebejski zaduch i wszechobecną, pasożytniczą infekcję folko-polo z jej chronicznymi atrybutami w postaci kierpców, białych koszul, czerwonych korali i chłopoplagiatomanii. Każde spotkanie związane jest z wydarzeniem kalendarzowym, słowiańskimi obrzędami i świętami. Przewidujemy również poczęstunki tradycyjnej kuchni prezentowanych kultur i regionów. Do tej pory odbyły koncerty: „Karnawałowe muzykowanie” (26.01.) w ramach którego wystąpiły Kaptoszki, Stara Lipa, Kapela ze Wsi Warszawa i Syrbacy, „Ostatki, czyli między nami Słowianami i Celtami” (27.02.01) – zagrały Dudy Juliana, Meltrad, Kaptoszki, Slainte!, Kapela ze Wsi Warszawa i Varsovia Manta. W marcu, dwudziestego trzeciego, miał miejsce koncert „Postne granie”, na którym wystąpili Werchowyna, Justyna Gabska i Dekameron. Poniżej zamieszczamy dwie relacje.

10 lat Werchowyny

31 (listopad 2000) Autor: Ewa Wróbel Dział: Zapraszamy To jest pełna wersja artykułu!

Warszawska Werchowyna została założona w kwietniu 1991 roku przez małą grupkę osób zafascynowanych muzyką łemkowską. Byli to członkowie SKPB w Warszawie, którzy wędrując po Beskidzie Niskim zauważali nie tylko piękne krajobrazy, ale także wpisaną w nie historię i kulturę ludzi, którzy mieszkają tam teraz i mieszkali dawniej. Podziwiali architekturę ich budowli, rysunek haftów, żywioł ich muzyki. Nie umieli budować, ani haftować, ale chcieli współuczestniczyć. Okazało się, że byli muzykalni, a muzyka jest językiem uniwersalnym. Dlatego zaczęli śpiewać, a później także grać. Znaleźli się też tacy, którzy chcieli słuchać. Aby śpiewać dla innych trzeba było ciężkiej pracy, wielu prób, ale gdy okazało się, że częstymi odbiorcami muzyki Werchowyny są Łemkowie - wiadomo już było, że warto. Niemała to była przyjemność występować dla Łemków na Łemkowszczyźnie czy Ukraińców podczas wizyty u zaprzyjaźnionej Werchowyny w Drohobyczu. Było też sporo festiwali i koncertów w całej Polsce.