Artykuły z działu: Wydawnictwo dla prenumeratorów

Publikacje Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki dla prenumeratorów „Gadek z Chatki”

86-87 (sierpień 2010) Dział: Wydawnictwo dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - instytucję kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołano 10 lat temu. Nową instytucję dla nowego województwa. Początek naszej działalności to odnajdywanie: odnajdywanie siebie - gdyż MCKiS utworzono w oparciu o trzy inne instytucje kultury oraz odnajdywanie przestrzeni pracy i współpracy - bowiem w skład województwa mazowieckiego weszły ziemie siedmiu województw.

Co roku jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami blisko 600 pojedynczych wydarzeń kulturalnych (w tym 100 wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracujemy ze 100 instytucjami kultury. Nasze projekty obejmują: przedsięwzięcia wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale i konkursy, cykle koncertów i projekty interdyscyplinarne, stałą pracę galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Publikujemy wydawnictwa drukowane i multimedialne.

Dzisiaj uważamy, że nasze poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem: działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu - w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.

Ciągle szukamy. Gra słów naszego hasła promocyjnego Kto sztuka nie błądzi - oddaje przeświadczenie, że kto szuka sztuki, ten ją znajdzie. A wtedy nie zbłądzi…